Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą rok 2023 - Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z 550. rocznicą urodzin astronoma i 480. rocznicą jego śmierci.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych astronomów, który stworzył rzeczywisty model Układu Słonecznego. Tymczasem Kopernik miał różnorodne zainteresowania, podobnie jak inni renesansowi uczeni. Zajmował się medycyną, matematyką, prawem, kartografią, dyplomacją, filologią, a nawet strategią wojskową. Kierowała nim ciekawość, cechowały: odwaga myślenia i wytrwałość w dążeniu do prawdy, co zaowocowało wielkimi odkryciami.


Aby upamiętnić znakomitego uczonego, młodzież przygotowała prezentacje multimedialne i plakaty tematycznie związane z dokonaniami Kopernika. Zostały one wyeksponowane w holu szkoły, tak aby każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać.