15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta. Po raz pierwszy jego obchody odbyły się 40 lat temu, w 1983 roku, w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. W 1999 r. powołano instytucję Rzecznika Konsumentów, który występuje w ich imieniu, dążąc do polubownego zakończenia sporu.

Prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. Wypowiedział słowa, które są aktualne do dzisiaj, że „Konsumenci to my wszyscy”.  W tym roku święto konsumentów obchodzone jest pod znakiem zmian w przepisach tzw. ”konsumenckich”, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r.  Podstawowa zmiana dotyczy przeniesienia przepisów regulujących uprawnienia konsumentów w razie stwierdzenia wady towarów – z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

konsumenta patroni

W dniu 15.03.2023 odbyło się podsumowanie obchodów Światowego Dnia Praw Konsumenta w naszej szkole.  W uroczystości tej udział wzięli: Marek Korytowski – starszy wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi – delegatura z siedzibą w Kutnie, Andrzej Kędzia – reprezentujący UOKiK, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kutnie – mł. aspirant Daria Olczyk i mł. Aspirant Justyna Cywka oraz Damian Pietrzak – absolwent naszej szkoły, aktualnie student 4 roku Uniwersytetu Łódzkiego.

Na uroczystości pojawiła się również młodzież z ZS Nr 1 im. S. Staszica oraz ZS Nr2 im. dr A. Troczewskiego.

W ramach obchodów został przeprowadzony konkurs plastyczny. Nagrody  otrzymali: Monika Marciniak, Alan Warzycki, Aleksander

Antonkiewicz, Szymon Aulich, Wiktoria Peda, Wioleta Peda – uczniowie ZS Nr 3 im. W. Grabskiego.

Młodzież mogła się również sprawdzić w konkursie wiedzy on -line na temat praw konsumenta, który odbył się 14.03.2023 r. I miejsce zajęła Julia Zalewska – ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie oraz Zuzanna Baraniak – ZSZ Nr 2 im. dr A. Troczewskiego, II miejsce – Natalia Wasilewska - ZSZ Nr 2 im. dr A.Troczewskiego, III miejsce – Konrad Pasikowski – ZS Nr 3 im. W. Grabskiego.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski, Waldemar Flajszer - Łódzki Kurator Oświaty, Tomasz Chróstny - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Koordynatorami przedsięwzięcia były p. Sylwia Kubiak i p. Agata Kraszewska.