28 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Antoniego Troczewskiego w Kutnie odbyły się Akademickie Targi.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni łódzkich i mazowieckich oraz podległe Starostwu Kutnowskiemu jednostki edukacyjne, a także instytucje z obszaru rynku pracy. Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademickim charakterze uczelni i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwoliły przybliżyć uczniom ofertę szkół wyższych oraz odpowiedzieć na nurtujące ich pytania.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy. Patronat nad wydarzeniem objęli: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Starosta Kutnowski.

 

Podczas targów można było spotkać się z:
 1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,
 2. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki z Łodzi,
 3. Akademia Nauk Stosowanych im. Stefana Batorego ze Skierniewic,
 4. Wojskowym Centrum Rekrutacji ze Skierniewic,
 5. Wyższą Szkołą Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,
 6. Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji z Warszawy,
 7. Politechniką Warszawską filią w Płocku,
 8. Policealną Szkołą Medyczną Awangarda,
 9. Akademią Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 10. Komendą Powiatową Policji w Kutnie,
 11. Zakładem Karnym w Garbalinie,
 12. Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie,
 13. Młodzieżowym Centrum Kariery w Kutnie.
W targach udział wzięły klasy 4 TEg oraz THp i 4 TOŚp.