W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie odbył się X Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kutnowskiego. Organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy z Łodzi, Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie oraz Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. 

W konkursie wzięli udział uczniowie: Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica, Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2.

Polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 30 pytań z zakresu kultury bezpieczeństwa- BHP w pracy i poza pracą, prawo pracy.
Do komisji konkursowej zaproszono: pana Krzysztofa Barańskiego – inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy z Łodzi oraz panią Barbara Krajniak – kierowniczkę kutnowskiego oddziału Państwowej Inspekcji.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  • I nagroda główna – Paulina Kuźnicka z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
  • II nagroda główna – Filip Dębski z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie,
  • III nagroda gówna –  Maja Szubska z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie,
  • III nagroda główna – Mateusz Śnieć z ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Kutnie.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Zwycięska czwórka otrzymała nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, ufundowane przez Inspektorat Pracy z Łodzi.
Koordynatorkami konkursu były: Agnieszka Drapińska, Maria Pływacz i Krystyna Wąs.