W ubiegłym roku obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia powstania szkoły. Czas szybko mija i 28 kwietnia spotykaliśmy się na XVIII Święcie Szkoły, a więc stworzyliśmy własną, niepowtarzalną tradycję. Na przestrzeni lat zmieniały się tematy, hasła przewodnie i formuła obchodów. Niezmiennie historię Grabskiego współtworzyło i nadal kształtuje wiele osób zaangażowanych w życie szkoły: uczniowie, nauczyciele, rodzice i jej przyjaciele. To, co jednak zawsze przyświeca naszej społeczności, to przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości: wiedza oraz wierność tradycji. W myśl słów naszego Patrona „sercem utrzymujemy związek z przeszłością”, „rozumem trzymamy się rzeczywistości”, zaproponowaliśmy, aby wyobraźnią unieść się w przyszłość.  Hasło przewodnie XVIII Święta Szkoły brzmiało „Zaczarowany Grabski”.

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście, przyjaciele szkoły:

  • pan Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pana Tomasza Rzymkowskiego– posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował pan Marcin Motylewski – dyrektor biura poselskiego,
  • pani Iwona Kaca – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie,
  • pani Katarzyna Kłeczek - dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
  • Ksiądz dziekan dr Jerzy Swędrowski – proboszcz parafiip.w. św. Wawrzyńca w Kutnie,
  • emerytowani nauczyciele, którzy tworzyli historię szkoły, pracodawcy, lokalne media.

Pan dyrektor Dariusz Lewiński podkreślił, że „28 kwietnia to w historii naszego kraju  dzień wyjątkowy. Narodowy Bank Polski po latach zaborów rozpoczął działalność i wyemitował polskiego złotego. Autorem reformy walutowej był Władysław Grabski, a złoty stał się symbolem niepodległości kraju. Dla upamiętnienia tego faktu ostatni piątek kwietnia jest świętem szkoły. Dzień ten jednoczy ludzi sobie bliskich i życzliwych, buduje poczucie wspólnoty, przyczynia się do poznawania wspólnej przeszłości, integruje szkołę ze środowiskiem i prezentuje sukcesy uczniów i nauczycieli. Tak rodzi się tradycja, tożsamość oraz wspólne wartości…”

O miejscu szkoły w środowisku decydują jej ambasadorzy, tj. wyróżniający się uczniowie – reprezentujący ją w różnych konkursach.  
Finalistką XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej została  Oliwia Królak, uczennica kl. III TL. Oliwia została zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego i otrzymała nagrodę finansową ufundowaną przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. 

Do olimpiady przygotowywała Oliwię p. Agnieszka Smolarczyk.

Nieodłączną częścią przygotowań do Święta Szkoły jest konkurs wiedzy o Patronie Szkoły, Władysławie Grabskim. Tegoroczną edycję przeprowadził p. Jacek Gałka, natomiast zwycięzcami zostali: Wiktoria Starosta z kl. I TR, Helena Czarnecka z kl. I TE, Olga Kobacka z kl. I A TL, Piotr Kaźmierak z kl. I BTL, Hubert Szadkowski z kl. I TH/TI i Igor Graczyk z kl. I TP.

Organizatorki V Tygodnia Polskiej Kultury i Historii, który odbył się z okazji 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej, p. Anna Janiak i Katarzyna Kopańska-Zimna, wyłoniły zwycięzców w trzech kategoriach. Najlepszą prezentację pt. „Pasje Wisławy Szymborskiej” przygotowały: Karolina Piekarska i Julia Zalewska z kl. IV TRp, w quizie dotyczącym twórczości noblistki zwyciężył Oliwier Pietrzak z kl. III TL, natomiast  najciekawszego przekładu wybranego wiersza poetki na język angielski dokonała Michalina Sobolewska z kl. II TE.

Tradycją naszej szkoły jest corocznie przeprowadzany przez SU plebiscyt „Grabki”.  W tym roku postanowiliśmy połączyć go z programem artystycznym. Okazuje się, że muzyka  i poezja należą do rzeczywistości marzeń i snów, wpisującej się doskonale w magiczny charakter święta. 

Katarzyna Grzegorczyk i Julia Zalewska z klasy IV TRp słowami lirycznego poematu „Zaczarowana dorożka” K. I. Gałczyńskiego zaprosiły zebranych na przejażdżkę  w czarodziejski świat  szkoły. W podróży towarzyszyła nam tajemnicza, znająca wyniki plebiscytu „Grabki” cyganka, w tej roli Karolina Gruszka z klasy IV TEg.

Utalentowani chłopcy z klasy I TP i II TP: Szymon Cegielski, Piotr Samelczak, Patryk Grabski, Jakub Retkowski, Kacper Traczyk, Adrian Czapla oraz Cyprian Bilski z kl. IV TIg – wykonali nastrojowe piosenki „Powróćmy jak za dawnych lat” i „Czarodzieje”. Akompaniowali im niezrównani: Maciej Domagała, Tobiasz Wesołowski i gościnnie Kacper Sławiński. Na zakończenie „szkolni czarodzieje” – zwycięzcy „Grabek” p. Dariusz Lewiński, p. Ewa Kowalska, p. Joanna Maruszewska, p. Anna Janiak i p. Grzegorz Gawroński  zaproszeni zostali do wspólnego zdjęcia przy dźwiękach piosenki „Aleja gwiazd” wykonanej przez Klaudię Faracik i Katarzynę Grzegorczyk.

Uroczystość poprowadzili Adrian Czapla oraz Kacper Traczyk.

Koordynatorką XVIII Święta Szkoły była p. wicedyrektor Maria Pływacz.

Program artystyczny przygotowały p. Anna Janiak i Katarzyna Kopańska-Zimna.

Scenografię wykonały: p. Lilia Marciniak, p. Anna Wasielewska oraz p. Dorota Chojnacka.

Wsparcia technicznego udzielili p. Agnieszka Drapińska i p. Rafał Prętkiewicz.

Chór szkolny do występu przygotowała p. Agnieszka Fuz.