28 kwietnia uczniowie klas czwartych odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się w Kutnowskim Domu Kultury. Rozpoczął ją polonez w wykonaniu grupy absolwentów przygotowanych przez pana Piotra Kubickiego. Następnie reprezentanci klas – Justyna Emerle, Kinga Kwiatkowska, Kacper Frydrysiak, Mateusz Matusiak, Karolina Florczak i Patrycja Rzepa – przystąpili do ślubowania. Poczet sztandarowy, który towarzyszył przyrzeczeniu młodych ludzi, przekazał sztandar szkoły swoim następcom.

Następnie głos zabrał pan dyrektor Dariusz Lewiński, który powiedział: „Jak wszystko w życiu ma swój początek, tak też musi mieć i swój kres. Dla Was nadszedł właśnie ten długo oczekiwany dzień, który kończy pewien etap w życiu, by mógł rozpocząć się nowy.Dziś po raz ostatni spędzicie wspólnie czas. Za kilka dni zmierzycie się z pierwszym, bardzo ważnym dla Was egzaminem dojrzałości, po którym każdy z Was wyruszy swoją drogą. Przyjdzie czas na życiowe wybory, nowe znajomości, ale i rozstania. Pojawi się długo wyczekiwana dorosłość. ‘’ 
Pan dyrektor życzył młodym ludziom wszystkiego dobrego u jej progu.

Potem prowadzący zwrócili się do Rodziców, dziękując im za wsparcie, jakiego udzielali swoim dzieciom i efektywną współpracę ze szkołą. Na scenę zaproszono członków Rady Rodziców: panią Agnieszkę Sowińską, państwa Agnieszkę i Rafała Kowalskich, panią Annę Parzęcką, panią Magdalenę Lewandowską, panią Marię Garstkę, panią Monikę Stępniak, panią Annę Nowicką i panią Magdalenę Pietrzak.

Przyszedł czas na wręczenie świadectw i nagród uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz angażowali się w działalność społeczną. W czołówce znalazły się następujące osoby:

 • Natalia Chmielecka z kl. IV TE – średnia ocen – 5.27
 • Eryk Klepaczka z kl. IV TI – 5,17
 • Cyprian Bilski z kl. IV TI – 5,11
 • Julia Kurowska kl. IV TL – 5,03
 • Karolina Sobolewska kl. IV TE- 5,03
 • Karolina Florczak kl. IV TH- 4,90
 • Nina Paszczyk kl. IV TL- 4,86
 • Katarzyna Marciniak kl. IV – 4,83
 • Patrycja Stępniak kl. IV TE- 4,82
 • Adam Wojciechowski kl. IV TI- 4,77
 • Igor Wojtera kl. IV TR- 4, 77
 • Ewelina Pietrowska kl. IV TE -4,75

Warto nadmienić, że Natalia Chmielecka otrzymała medal ,,Primus inter pares”.

Świadectwa oraz nagrody wręczali wyróżniającym się uczniom pan dyrektor Dariusz Lewiński oraz pani wicedyrektor Maria Pływacz. Rodzice abiturientów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, otrzymali listy gratulacyjne.

Potem świadectwa wręczyły wychowawczynie: pani Elżbieta Trawczyńska absolwentom kl. IV technikum ekonomicznego, pani Sylwia Kubiak absolwentom kl. IV technikum handlowego i IV technikum reklamy, pani Marta Bednarek absolwentom kl. IV technikum informatycznego i IV technikum ochrony środowiska, a pani Luiza Collins absolwentom kl. IV technikum logistycznego.

Przyszedł czas na ostanie słowa przed rozstaniem skierowane do kończących szkołę. Julia Pawłowska w imieniu Samorządu Szkolnego ciepło pożegnała starsze koleżanki i starszych kolegów. Pani Elżbieta Trawczyńska, która zabrała głos jako przedstawicielka wychowawców, zachęcała uczniów, by podążali za swymi marzeniami. Pani Magdalena Lewandowska wystąpiła w imieniu rodziców, życząc uczniom sukcesów, a nauczycielom dziękując za pracę włożoną w przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata. Larysa Pietrzak jako reprezentantka absolwentów wzruszająco odniosła się zarówno do koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli.

Spotkanie zakończyła prezentacja zdjęć uczniów z okresu ich pobytu w szkole. 

Warto wspomnieć, że uroczystość prowadzili: Julia Pawłowska z kl. III TE i Maciej Bajerski z kl. III TP, a koordynatorką przedsięwzięcia była pani Elżbieta Trawczyńska, którą wspierały swoim zaangażowaniem - pani Marta Bednarek, pani Luiza Collins i pani Sylwia Kubiak.