Uczniowie klasy IV TL p Mateusz Drożdżyk oraz Filip Piątkowski zajęli II miejsce w konkursie Akademii Mazowieckiej w Płocku „Ekonomia na co dzień” i otrzymali cenne nagrody, w tym tablety. Jednocześnie biblioteka naszej szkoły wzbogaciła się o pokaźną ilość gier edukacyjnych oraz książek dotyczących ekonomii.

W dniu 25.05.2023 r. w Akademii Mazowieckiej w Płocku podsumowano realizację projektu „Akademia Ekonomii Praktycznej – warsztaty dla młodzieży”, który trwał od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.
Projektem była objęta młodzież z 14 klas (około 280 osób) z czterech szkół:

  • Zespołu Szkół nr 2 im Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
  • Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym,
  • Zespołu Szkół w Raciążu,
  • Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

Każdy z uczniów uczestniczył w 6 warsztatach (2h) poświęconych następującej tematyce:
– pasja i dyscyplina kluczem do sukcesu i szczęścia,
– jak skutecznie przygotować się do bycia przedsiębiorcą?,
– warsztaty z małej przedsiębiorczości,
– nadmierne zadłużanie się a korzystanie z produktów finansowych,
– planowanie budżetu domowego, kształtowanie struktury dochodów i wydatków, oszczędności,
– praktyczne aspekty systemu podatkowego w Polsce.

Warsztaty były prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych Akademii Mazowieckiej w Płocku. Celem głównym projektu było popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych poprzez edukację ekonomiczną młodzieży, w szczególności:

  • dostosowanie młodych ludzi do nowych warunków i wymogów rynku pracy oraz zwiększenie
    motywacji do przedsiębiorczego i kreatywnego działania;
  • budowanie świadomości finansowej poprzez nabycie wiedzy i pozyskanie umiejętności przez
    młodzież w zakresie zarządzania własnymi pieniędzmi.

Na zakończenie projektu ogłoszono konkurs „Ekonomia na co dzień”, w ramach którego uczniowie nadsyłali krótkie spoty video poświęcone tematyce warsztatów.Gratulujemy naszym logistykom zajęcia II miejsca!
Koordynatorem konkursu była pani Agnieszka Smolarczyk.