wfis

W dniu 23 czerwca 2023r. w naszej szkole zakończono realizację zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie” przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna„Nasze Ekologiczne Pracownie”.  

Całkowita wartość projektu: 65 350,00 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 59 992,00zł

Zasadniczym celem przedsięwzięcia było podniesienie komfortu i jakości pracy w czasie prowadzenia zajęć o tematyce ekologicznej. Nowoczesne wyposażenie pracowni umożliwi uczniom i nauczycielom wykonywanie praktycznych ćwiczeń, rozwijanie kompetencji przyrodniczych, aranżowanie pracy w zespołach, wzmacnianie komunikacji oraz kształcenie kreatywności i przedsiębiorczości.  Ponadto pracownia pozwoli uczniom na prowadzenie badań wybranych komponentów środowiska pod kierunkiem nauczyciela. Młodzież będzie mogła sprawdzić m.in. stan jakości gleby, poziom zanieczyszczenia powietrza czy analizować wybrane wskaźniki wody. Zakup mikroskopów, preparatów oraz modeli biologicznych pozwoli na zapoznanie się z zasobami środowiska przyrodniczego i zachęci uczniów do podejmowania  inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. 

Pracownia będzie miejscem, gdzie pasjonaci nauk przyrodniczych będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i  rozwijać zainteresowania związane z ekologią.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

www.wfosigw.lodz.pl