23 czerwca zebraliśmy się w sali gimnastycznej na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem po wprowadzeniu sztandaru odśpiewaliśmy hymn państwowy. Następnie głos zabrał pan dyrektor Dariusz Lewiński, który pogratulował  uczniom uzyskanych wyników, podziękował za aktywność i godne reprezentowanie szkoły w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Słowa uznania skierował również do nauczycieli oraz wychowawców, dziękując za zaangażowanie i tworzenie na co dzień życzliwej atmosfery nauki i pracy. Pan Dyrektor podziękował również Starostwu Powiatowemu w Kutnie i Rodzicom za wsparcie i pomoc w realizacji wielu działań dydaktyczno-wychowawczych: „dziękuję za współpracę, za wszelkie działania wspierające szkołę, za zrozumienie i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły”.

Tradycyjnie uroczystość połączona była z wręczeniem nagród książkowych dla najlepszych, których średnia ocen przekroczyła 4,5. Promocją z wyróżnieniem, dyplomem Starosty Kutnowskiego i nagrodą książkową  mogło poszczycić się wielu uczniów.  Natomiast znakomitą średnią powyżej 5,0 uzyskali:

 1. Antonkiewicz Aleksander kl. II TP 5,65
 2. Zachmac Jakub kl. II TL 5,55
 3. Domagała Maciej kl. I TP 5,48
 4. Kuźnicka Paulina kl. IV TE 5,29
 5. Słowińska Ewa kl. III TR 5,27
 6. Rutkowski Wiktor kl. IV TH 5,17
 7. Matusiak Justyna kl. III TR 5,14
 8. Pietrzak Jakub kl. III TOŚ 5,12
 9. Rajewski Patryk kl. IV TH 5,11
 10. Bajerski Maciej kl. III TP 5,09
 11. Kamiński Kacper kl. IV TL 5,07
 12. Skowrońska Natalia kl. IV TR 5,06
 13. Szałamacha Przemysław kl. IV TH 5,06
 14. Bagrowska Anna kl. IV TR 5,00
 15. Bartniak Szymon kl. I A TL 5,00
 16. Czapla Adrian kl. II TP 5,00
 17. Gajewska Aleksandra kl. I TE 5,00
 18. Granosik Izabella kl. IV TE 5,00
 19. Michalska Kinga kl. I TE 5,00
 20. Morawska Aleksandrakl. IV TR 5,00
 21. Parzęcka Magdalena kl. III TOŚ 5,00
 22. Stasiak Paulina kl. III TR 5,00
 23. Wronkowska Daria kl. II TE 5,00
 24. Wyroda Michaela kl. III TR 5,00

Najlepsze klasy pod względem nauki to:

 • kl. IV TH 4,45 wych. p. M. Pływacz
 • kl. III TE 4,23 wych. p. A. Wasielewska
 • kl. III TR 4,21 wych. p. A. Szymańska

Pod względem frekwencji na podium nalazły się klasy:

 • kl. I B TL 89,93% wych. p. J. Maruszewska
 • kl. I TE 89,71% wych. p. D. Chojnacka
 • kl. II TE 88,18% wych. p. A. Rossa

Listy z życzeniami, które otrzymaliśmy z okazji zakończenia roku szkolnego.

Po oficjalnej uroczystości uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Po 10 miesiącach intensywnej i wytężonej pracy rozpoczynają zasłużone wakacje. Do szkoły wrócą 1 września.

Życzymy wszystkim bezpiecznego wypoczynku, dużo słońca i miłych wrażeń.