4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dobiegła końca wakacyjna przerwa, nadszedł czas mobilizacji  do pracy i systematyczności. Uroczystość szkolną zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: pani Agnieszka Badziak – starszy  wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Kutnie oraz pani Katarzyna Kłeczek - dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie. Obecna była także przedstawicielka Rady Rodziców p. Agnieszka Zajączkowska.  Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  - Julia Pawłowska szczególnie ciepło powitała nową dyrektor szkoły p. Iwonę Smolińską. 

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła „że nasza szkoła wyróżnia się na mapie oświatowej powiatu kutnowskiego. Uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne na wysokim poziomie. Z powodzeniem biorą udział w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach. Od lat jesteśmy nagradzani tarczą jakości w rankingu czasopisma „Perspektywy”, a co za tym idzie znajdujemy się  w czołówce techników z  województwa łódzkiego i Polski. Za sukcesami kryje się praca uczniów i nauczycieli. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć.”  

Do grona uczniów Grabskiego dołączają dziś pierwszoklasiści, którym pani dyrektor pogratulowała wyboru szkoły. Są to następujące klasy i ich wychowawcy:

  • kl. I TE/ TH – wych. p. Agata Kraszewska
  • kl. I TR – wych. p. Małgorzta Rojewska
  • kl. I TL – wych. p. Sylwia Kubiak 
  • kl. I ATP- wych. p. Marta Bednarek 
  • kl. I B TP/ TI – wych. p. Jakub Tarnowski 

1 września  to  data upamiętniająca ważne wydarzenia historyczne. Podczas uroczystości   krótkie wspomnienie tych trudnych dla Polski wojennych doświadczeń wygłosił  pan profesor Jacek Gałka – nauczyciel historii. W swoim wystąpieniu przybliżył przyczyny  i skutki tragicznego konfliktu zbrojnego,  by każdy młody człowiek miał świadomość dramatyzmu zdarzeń i stał na straży pamięci zawiłych losów historii.

Na zakończenie uroczystości  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego odczytała list Ministra Edukacji Narodowej skierowany  do nauczycieli i uczniów, a wszystkim, którzy tworzą społeczność Grabskiego przekazała najlepsze życzenia: 

„Niech naszym uczniom zawsze towarzyszy  świadomość, że każdy dzień spędzony w szkole to inwestycja w przyszłość , to stawanie się lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym. Godnie reprezentujcie naszą placówkę, rozwijajcie swoje zainteresowania i zdolności, świadomie i odpowiedzialnie budujcie własną karierę. 

Nowej pani dyrektor życzymy samych sukcesów w zarządzaniu szkołą, a wszystkim Państwu wyrozumiałości, cierpliwości, wielu osiągnięć w pracy zawodowej i poczucia dumy z wielkiego wkładu pracy w kształtowanie przyszłych młodych pokoleń Polaków”.

Rok szkolny 2023/2024 oficjalnie uznajemy za otwarty!