1 września 2023 r. przedstawiciele społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie pod opieką p. Dariusza Lewińskiego oraz p. Jacka Gałki uczestniczyli w uroczystych obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Data ta upamiętnia wrzesień 1939 roku, kiedy to hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, co zapoczątkowało najkrwawszy w dziejach konflikt zbrojny. 

Na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie oraz w parku Wiosny Ludów przy Pomniku Bohaterów Bitwy nad Bzurą uczczono pamięć bohaterów wojennych, którzy poświęcili swoje życie w obronie wolności kraju. W obu uroczystościach naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz delegacja uczniów.