Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie to zazwyczaj spore wyzwanie dla uczniów i nauczycieli. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych dla technika ochrony środowiska trwa godzinę. Natomiast przygotowanie do egzaminu to proces długofalowy, który zajmuje co najmniej dwa lata. Zanim arkusze egzaminacyjne trafią do rąk uczniów, przechodzą wieloetapową standaryzację. Proces ten podlega ścisłym procedurom. Mają one zapewnić nie tylko przygotowanie optymalnych zadań, ale również zagwarantować właściwe przeprowadzenie egzaminu zawodowego. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna już od kilku lat współpracuje z naszą szkołą w procesie standaryzacji arkuszy. Uczniowie klas IV i V TOŚ rozwiązywali przygotowane zadania w wersji teoretycznej oraz praktycznej. Młodzież mogła także podzielić się wrażeniami oraz zgłosić uwagi dotyczące stopnia skomplikowania zadań w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność ankiecie. Korzyści ze standaryzacji arkuszy są obustronne: uczniowie zdobywają doświadczenie, sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, a pracownicy OKE dostają wskazówki do pracy nad arkuszami. Mamy nadzieję, że powyższe doświadczenie zaowocuje zdanym egzaminem zawodowym w najbliższej sesji.