Ekologia, czyli  miłość do świata roślin i zwierząt  to temat bardzo bliski współczesnemu światu.  Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i otaczać się pięknymi krajobrazami.  Dlatego powinniśmy chronić środowisko naturalne, by mogły korzystać z niego kolejne pokolenia.  Zatem świadomość ekologiczna to istotna część edukacji. Aby skutecznie kształcić młode pokolenie, zrodził się pomysł powstania kolejnej ekopracowni w naszej szkole. Stworzenie projektu, napisanie wniosku, ocena i realizacja z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – oto etapy prowadzące do celu.  Całkowity koszt zadania wyniósł 65,350 ,00 zł, koszty dotacji- 59,992,00 zł, a  udział własny - 5,358 zł. Dzięki dofinansowaniu  pracownia numer 15  została wyremontowana, wyposażona w nowe meble, sprzęt elektroniczny, środki pomocy dydaktycznej, które będą wykorzystywane głownie na lekcjach biologii, chemii i przedmiotach zawodowych z zakresu ochrony środowiska. Nasz sukces nie byłby możliwy,  gdyby nie pomoc organu prowadzącego oraz determinacja ówczesnego  dyrektora szkoły  Wojciecha Banasiaka i pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej.  Autorkami projektu były nauczycielki: p. Ewa Szymczak  - nauczycielka biologii oraz p. Joanna Maruszewska – nauczycielka chemii. Obie panie z wielkim zaangażowaniem czuwały nad realizacją projektu. 

Uroczyste otwarcie ekopracowni miało miejsce 10 października. Starosta Kutnowski pan  Daniel Kowalik, wicestarosta pani Magdalena Krupińska  - Kotulska, dyrektor szkoły pani Iwona Smolińska oraz pani Ewa Szymczak – nauczycielka biologii dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Przedstawicielką społeczności uczniowskiej była uczennica Alicja Sobczyk. Możliwości nowej sali lekcyjnej zaprezentowali uczniowie klasy czwartej kształcący  się w zawodzie technik ochrony środowiska.  Uczennice Maja Budzyńska i Wiktoria Śnieć wykonały  ćwiczenia z wykorzystaniem zakupionych mikroskopów optycznych. Natomiast  Amelia Ludwiczak i Jakub Pietrzak przeprowadzili  badanie kwasowości wody i właściwości sorpcyjnych gleby. 

Mamy nadzieję, że nowa pracownia przyczyni się do efektywnej nauki, będzie dobrze i długo służyła uczniom naszej szkoły oraz jej pracownikom.