Dzień Edukacji Narodowej to szczególna uroczystość dla całej społeczności uczniowskiej. Tego dnia  dla wszystkich pracowników oświatowych płyną piękne życzenia, które podkreślają trud pracy nauczycielskiej. Nie inaczej było w „Grabskim”.  W miniony piątek społeczność szkolna celebrowała Dzień Edukacji Narodowej.  Pani dyrektor Iwona Smolińska powitała uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz  zaproszonych gości: 

 • Pana Mariusza Jagielskiego – wizytatora  z Delegatury Kuratorium Oświaty z Łodzi, z siedzibą w Kutnie,
 • Panią  Henrykę Engel – wicedyrektor szkoły, 
 • Pana Zygmunta Pietrzykowskiego – dyrektora,
 • Panią Mirosławę Pietrzykowską , 
 • Panią Barbarę Kaźmierczak  - Nowak, 
 • Pana Czesława Nowaka  - wicedyrektora,  
 • Panią Halinę Sankowską, 
 • Panią Krystynę Pisarską, 
 • Panią Stanisławę Fangrat
 • Panią Julię Gajewską  - przewodniczącą Rady Rodziców
 • Pana Janusza Osowskiego  - wiceprzewodniczącego Rady Rodziców 

W tym roku kalendarzowym przypada 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Iwona Smolińska przywołała w swoim wystąpieniu najważniejsze fakty  z działalności tej instytucji:  „Powołana przez sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisja Edukacji Narodowej jako pierwsze  w Europie Ministerstwo Oświaty  zajęła się reformowaniem szkolnictwa  i uczyniła nasz kraj prekursorem w tej dziedzinie. Działalność KEN – u miała przełomowe znaczenie w historii szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa. Jej celem było wykształcenie Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich. (…)14 października jest obecnie obchodzony jako dzień upamiętniający powstanie Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym składamy podziękowania pracownikom szkoły.

W tym dniu jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, że praca nauczyciela to coś więcej niż czas spędzony w klasie przy tablicy….” Pani dyrektor przywołała słowa Andrzeja Frycza – Modrzewskiego: „Zrozumiejmy  tedy jak bardzo piękny i użyteczny jest dla ludzi stan nauczycielski, z którego wyszło tylu mistrzów najlepszych umiejętności i z którego tyle korzyści zwykły  czerpać wszystkie inne stany”. Podkreśliła , że nauczyciel to mistrz w swojej profesji, specjalista, a dla młodego człowieka autorytet…

Wyrazem szczególnego docenienia trudnej pracy nauczyciela były nagrody. Starosta Kutnowski docenił pracę pani Anny Janiak, pana Piotra Szutoczkina, pana Rafała Prętkiewicza.  Dyrektor szkoły wręczyła nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz zaangażowanie w realizację zadań służących  kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym: pani Marcie Bednarek, ks. Robertowi Błaszczykowi, pani Dorocie Chojnackiej, pani Luizie Collins, pani Agnieszce Drapińskiej, panu Radosławowi Galusowi, panu Grzegorzowi Jaskułowskiemu, pani Katarzynie Kopańskiej – Zimnej, pani Ewie Kowalskiej, pani Monice Kowalskiej, pani Agacie Kraszewskiej, pani Sylwii Kubiak, pani Renacie Kubickiej, panu Piotrowi Kubickiemu, pani Joannie Maruszewskiej, panu Krzysztofowi Pawłowskiemu, pani Annie Pedzie, pani Marii Pływacz, panu Marcinowi Rymarkiewiczowi, pani Agnieszce Smolarczyk, pani Aleksandrze Szymańskiej, pani Ewie Szymczak, pani Elżbiecie Trawczyńskiej, pani Annie Wasielewskiej, panu Robertowi Wilczyńskiemu. 

Młodzież naszej szkoły uświetniła uroczystość występem artystycznym. Chór szkolny pod kierunkiem ks. Roberta Błaszczyka oraz p. Katarzyny Kowalskiej zaprezentował sentymentalne piosenki z dedykacjami dla poszczególnych profesji nauczycielskich. Uroczystość poprowadzili Ewa Słowińska z klasy IV TR oraz Maciej Bajerski z klasy III TP.  Koordynatorami  uroczystości były p. Małgorzata Rojewska, p. Magdalena Trzeciak – Jóźwiak. 

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły składamy w tym szczególnym dniu życzenia zdrowia, radości, niekończącej się pasji z nauczania, sukcesów wychowawczych i dydaktycznych oraz przekonania, że szkolna codzienność to tworzenie pięknej przyszłości.