Jak co roku uczniowie Grabskiego przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W pierwszej edycji walczyło 35 naszych uczniów na tle kilku tysięcy z całej Polski. Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, a koordynatorem w Zespole Szkół Nr 3 pani Agnieszka Smolarczyk.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w szczególności uczących się zawodów: technik logistyk, technik spedytor i technik magazynier-logistyk. Jej celem jest m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzenie wiedzy logistycznej oraz wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy. Olimpiada została umieszczona w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024.

Życzymy powodzenia!