Bliska sercu współczesnego człowieka jest ekologia. Temat ten zainteresował również uczniów „ Grabskiego”. W naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne w ramach realizacji projektu, pt. „ Województwo łódzkie ogrodem Polski’’ . Projekt ten zainicjował marszałek województwa łódzkiego Grzegorza Schreiber , a został on sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Zadaniem projektu jest upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz poprawienie stanu ekosystemów naszego województwa. W zajęciach uczestniczyło około 30 uczniów z klasy IV TOŚ, IV TPG . Lekcje składały się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas warsztatów młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat retencji wody i zachowań proekologicznych. Uczniowie zyskali świadomość dotyczącą odpowiedzialnego zachowania ludzi wobec natury oraz otaczającego nas świata roślin. W części zajęć praktycznych młodzież rozpoznawała gatunki ziół, uczyła się, jak je sadzić, a potem pielęgnować. Prowadzący warsztaty obejrzeli nowo otwartą pracownię ekologiczną oraz wpisali się do kroniki szkolnej.