Uczniowie Grabskiego pierwszy raz przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Jej głównym celem jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie zdolności i pasji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarze TSL, pobudzenie ich twórczego myślenia, a także przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższych, które kształcą na kierunkach TSL.

Olimpiada Logistyczna w MWSLiT we Wrocławiu została wpisana do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, uprawniając laureatów i finalistów do zwolnienia z pisemnego egzaminu zawodowego

Koordynatorem w Zespole Szkół Nr 3 pani Agnieszka Smolarczyk.

Życzymy powodzenia!