30 października klasy IV TL i V TE wraz z wychowawczyniami p. K. Kopańską-Zimną i p. E. Kowalską uczestniczyły w spektaklu „Ostatni sen Eugenii”. Jego pomysłodawcą jest Fundacja Gra/nice, a partnerami wydarzenia - Teatr Pinokio w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Fundacja NA MARGINESIE oraz Fabryka Sztuki w Łodzi. Projekt dotyczy obozu na ul. Przemysłowej, który funkcjonował od grudnia 1942 do stycznia 1945 roku na terenie łódzkiego getta. Był przeznaczony dla dzieci, a jedną z jego pracownic była Eugenia Pol. I to właśnie tej zbrodniarki dotyczy wstrząsający spektakl „Ostatni sen Eugenii”. Oparty został o zeznania świadków – byłych podopiecznych i nieliczne ocalałe dokumenty. Podejmuje problematykę wpływu wojny na człowieka, mechanizmów pamięci, niepamięci, związku kata i ofiary. Aktorzy w niezwykle sugestywny sposób ukazali dwoistość psychiki Pol, która w swych opisach obozowej codzienności umniejszała tragiczne wydarzenia, przedstawiając dramat dzieci jako stały element wojennej rzeczywistości. Według niej sprawcami obozowych nieszczęść byli wyłącznie Niemcy, nie zaś ona volksdeutschka, ponieważ jej rolą było „niesienie pomocy i ulżenie w cierpieniach niewinnym ofiarom”.

ostatni

Po spektaklu młodzież miała okazję porozmawiania  z aktorami oraz p. Joanną Bednarską – Kociołek – dr filologii germańskiej i językoznawcą. Spotkanie było poświęcone historii obozu dla dzieci  przy ul. Przemysłowej oraz losów Eugenii Pol.

Serdecznie dziękujemy p. Bożenie Gajewskiej z KDK za zaproszenie na spektakl.