Długie, listopadowe wieczory sprzyjają czytaniu książek. Kierując się tą zasadą w ostatnią środę  w szkolnej bibliotece miało miejsce ciekawe wydarzenie. Z inicjatywy pani dyrektor Iwony Smolińskiej, w ramach odbywającego się w szkole  od 6 lat przedsięwzięcia ,,Pora na lekturę", społeczność naszej placówki włączyła się w projekt Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej  pt. ,,Nad Niemnem".

Podczas spotkania uczniowie prezentowali fragmenty  wspomnianego utworu, ale również dzieła Karola Dickensa ,,David Cooperfield" w oryginale  i tłumaczeniu na język polski. Podczas spotkania uczestnicy poznali również opowieści o życiu Elizy Orzeszkowej oraz Karola Dickensa. Przedsięwzięcie przygotowane było przez panią wicedyrektor Annę Pedę, panią Emilię Szydłowską, panią Dorotę Chojnacką, panią Agnieszkę Sędkowską i pana Roberta Wilczyńskiego, a wzięli w nim udział uczniowie z klas III TOŚ, IV TP, IV TE, V TE i V TI.