Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa organizowana od 2008 roku w 160 państwach świata. Nasz szkoła corocznie bierze udział w spotkaniach, których celem jest rozwijanie kreatywności, promowanie przedsiębiorczych postaw, zdobywanie wiedzy z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej czy odnajdywanie się na rynku pracy.

W dniach 20.11.2023 r. – 24.11.2023 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie uczestniczyli w licznych wykładach i warsztatach:

  • „Przedsiębiorczość – projekt  na przyszłość” (prowadząca – Pani Aleksandra Konarska – doradca zawodowy PUP Kutno), klasa 2 technik ekonomista,
  • „CV i rozmowa kwalifikacyjna kluczowymi elementami przyjęcia do pracy” (wykład dr. Adama Rogala-Lewickiego z Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie), klasa 1 technik ekonomista i klasa 1 technik handlowiec,
  • „Inspiracje do pracy na własny rachunek” (prelegentka – Pani Ewa Chłopska-Wasielewska z Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego), klasa 5 technik ekonomista,
  • „Zarządzanie projektami”  (warsztaty prowadzone przez Pana Piotra Pawłowskiego    z Fundacji „Zwolnieni z teorii”), klasa 1 technik programista i 1 technik informatyk,
  • ”ABC przedsiębiorczości” (warsztaty prowadzone przez Panią Małgorzatę Katarzyńską z Młodzieżowego Centrum Kariery), klasa 4 i 5 technik ekonomista,
  • ”W świecie podatków” (wykład Pani Agaty Kosteckiej i Pani Moniki Bryśkiewicz-Rączki z  Urzędu Skarbowego w Kutnie), klasa 3 technik ekonomista.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom za poświęcony czas, inspirowanie młodzieży do przedsiębiorczych postaw i udzielenie cennych wskazówek na przyszłość.

Koordynatorami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości były: Pani Agnieszka Drapińska, Pani Agata Kraszewska, Pani Joanna Bogusławska.