16 listopada 2023 r. klasy III TE i V TH uczestniczyły w seminarium, pt. „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. Wykład został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi. Głównym celem seminarium było przybliżenie istotnych zagadnień w zakresie tematu wiodącego. W trakcie zajęć zostały przedstawione dwie prezentacje oraz odbyła się dyskusja panelowa wraz z możliwością zadawania pytań przez uczestników.

tydz

Prezentację, pt.: „Znaczenie kapitału społecznego dla rozwoju współczesnych społeczeństw” przestawiła dr hab. Katarzyna Zajda, profesor Uniwersytetu Łódzkiego–socjolog, kierownik Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejną prezentację, pt.: „Kondycja kapitału społecznego Polaków” zaprezentowała dr Agnieszka Murawska - adiunkt w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Powyższe zajęcia uatrakcyjniły proces kształcenia ekonomicznego, stały się źródłem cennej wiedzy dla przyszłych ekonomistów i handlowców. Uczniowie uświadomili sobie, że praktyka gospodarcza zasila kapitał społeczny, a równocześnie korzysta z jego różnorodnych form. Jest on niezbędny w każdym obszarze życia ludzi, choć szczególnej wartości nabiera w branży gospodarczej. W znacznym stopniu zależy od niego efektywność pracy ludzkiej, a ta z kolei jest ściśle powiązana z kapitałem materialnym.