Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, który odbędzie się 6 grudnia 2023r. Celem konkursu jest propagowanie idei ochrony bioróżnorodności, ekologicznego stylu życia oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, motywowanie do działań na rzecz środowiska naturalnego.

las

Pytania konkursowe (test) będą obejmowały zakres wiedzy z następujących dziedzin: ochrona przyrody, bioróżnorodność, odnawialne źródła energii, ochrona powietrza, gleb, wód, ochrona przed hałasem. Prosimy o imienne zgłoszenia udziału w konkursie do 4 grudnia 2023r. do p. Anety Kutkowskiej.