08.12. 20123 r. w naszej szkole została zorganizowana 24. edycja Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”. W tym roku koncert finałowy odbył się pod hasłem „Od miłości do niepodległości”. Prowadzący uroczystość Julia Pawłowska i Kacper Traczyk poprosili panią dyrektor Iwonę Smolińską o uroczyste otwarcie festiwalu. Pani Dyrektor powitała gościa pana Marka Korytowskiego – starszego wizytatora KO delegatury w Kutnie, nauczycieli i młodzież. Podkreśliła, że: „właśnie z miłości i przywiązania do ojczyzny bierze swój początek niepodległe państwo polskie. W obliczu współczesnych wydarzeń, szczególnie mocno musimy zaakcentować wartość niepodległości. Powrót do przeszłości jest ważny, ale równie ważna jest przyszłość i wyzwania, przed którymi stoimy. Wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba o nią zabiegać każdego dnia.” Pani dyrektor zaprosiła zebranych do obejrzenia literacko-muzycznej lekcji historii, zgodnej z hasłem przewodnim festiwalu. Była to opowieść o Romanie Dmowskim i Józefie Piłsudskim, dwóch mężach stanu, których poróżniła miłość do tej samej kobiety – Marii Juszkiewicz, ale połączyła miłość do ojczyzny. W główne role wcielili się Julia Zalewska z kl. VTR, Wojciech Mazur z kl. I TR i Piotr Samelczak z kl. IITP, natomiast oprawę muzyczną zapewnili: Katarzyna Grzegorczyk z kl. VTR, Klaudia Faracik z kl. IIBTL oraz niezrównani - Maciej Domagała z kl. II TP i chłopcy z kl. IIITP – Adrian Czapla, Jakub Retkowski, Kacper Traczyk i Patryk Grabski.

Po programie artystycznym przyszedł czas na rozstrzygnięcie części konkursowej Festiwalu. Decyzją jury w składzie: dyr. Iwona Smolińska, p. Katarzyna Kopańska-Zimna, p. Katarzyna Kowalska i przewodniczący SU – Piotr Wieczorkowski zdobywcami I miejsca XXIV Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” zostały ex aequo dwa zespoły:

  • z klasy II TP w składzie: Maciej Domagała, Piotr Samelczak i Szymon Cegielski,
  • z klasy III TP w składzie: Adrian Czapla, Jakub Retkowski, Kacper Traczyk, Patryk Grabski oraz Szymon Bartniak z klasy II ATL,
  • II miejsce zajęły siostry: Gabriela Sabadasz z kl. IVTR i Agnieszka Sabadasz z kl. II TR,
  • III miejsce zdobyła Katarzyna Grzegorczyk z klasy VTR.

Na zakończenie chór szkolny pod kierunkiem p. Katarzyny Kowalskiej i księdza Roberta Błaszczaka, przy akompaniamencie Macieja Domagały, zaprezentował kilka pieśni i piosenek patriotycznych z różnych okresów walki Polaków o niepodległość.
Pani dyrektor Iwona Smolińska i p. wizytator Marek Korytowski podsumowali festiwal, podziękowali młodzieży za zaangażowanie. Podkreślili wysoki poziom artystyczny
występów.
Pani Dyrektor wyrazy uznania skierowała do nauczycieli odpowiedzialnych za organizację uroczystości: p. Grzegorza Jaskułowskiego, p. Katarzyny Kopańskiej – Zimnej, p. Agnieszki Sędkowskiej, p. Katarzyny Kowalskiej, p. Moniki Kowalskiej, p. Agnieszki Drapińskiej i księdza Roberta Błaszczaka.