W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. ,,Lekcje z ZUS". Celem akcji było przybliżenie młodym ludziom tematyki związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Przedsięwzięcie to autorski projekt ZUS-u pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w zajęciach z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi- p. Magdaleną Szczepaniak - Kiełczyńską. Młodzież uzyskała praktyczną wiedzę o emeryturach, rentach i innych świadczeniach przysługujących osobom ubezpieczonym. 28 listopada 2023- w ramach przedsięwzięcia- grupa uczniów zmierzyła się z testem wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

W dniu 5 stycznia br. Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach Społecznych” ogłosił listy zespołów zakwalifikowanych do etapu okręgowego zmagań wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. 5 marca 2023r. w II etapie wojewódzkim naszą szkołę w będzie reprezentował zespół w składzie: Paulina Kuźnicka, Izabella Granosik, Tatiana Śliwińska - uczennice z klasy 5 technik ekonomista. Uczennicom gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnym etapie. Koordynatorem projektu i opiekunem olimpiady jest p. Agnieszka Drapińska.