1 marca w „Grabskim” po raz kolejny został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK” organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii oraz propagowanie nauk ścisłych. W tym roku w turnieju wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych i drugich. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursowych zmagań.
Koordynatorami konkursu byli p. J.Maruszewska i p. D.Lewiński