22 i 23 marca w Warszawie odbywał się trzeci- centralny- etap X Olimpiady Wiedzy o Mediach. Brała w nim udział Izabella Granosik- uczennica klasy V TE w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Zadaniem 160 uczestników, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji okręgowych, było rozwiązanie bardzo trudnego testu łączącego elementy medioznawstwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i informatyki. Iza wykazała się niezwykłą wiedzą z tych dziedzin i uzyskała tytuł finalistki X Olimpiady Wiedzy o Mediach. Uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody, a laureaci i finaliści indeksy na kierunki dziennikarskie na wybranych przez siebie uniwersytetach.
Uczestnicy zmagań wzięli udział w debacie ze znanymi dziennikarzami: Katarzyną Kolendą- Zaleską, Renatą Kim, Pawłem Płuską i Bartoszem Węglarczykiem. Atrakcją turnieju była wycieczka do Sejmu RP.
 
 
Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Mediach był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, a finał odbywał się w budynku dawnej biblioteki uczelni.
Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowała p. Dorota Chojnacka.