„Grabski Spelling Bee 2024”, czyli I Międzyszkolny Konkurs Literowania w Języku Angielskim i Niemieckim rozstrzygnięty! Konkurs, inspirowany zawodami językowymi cieszącymi się ogromną popularnością w USA, został zorganizowany po raz pierwszy. Stanowił świetną okazję do współzawodnictwa uczniów uzdolnionych językowo z klas VII- VIII szkół podstawowych z powiatu kutnowskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wyłonienie w etapie wewnątrzszkolnym reprezentantów z danej szkoły. Etap kolejny, czyli międzyszkolny odbył się już w siedzibie naszej szkoły i składał się z dwóch części- pisemnej oraz ustnej. Uczestnicy rywalizowali w pięciu różnych konkurencjach sprawdzających znajomość zasad pisownii, ale także wymowę i płynność. Liczyła się pełna poprawność literowanych słów oraz refleks uczestnika. 

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami zmagań językowych były nauczycielki języków obcych- p. Karolina Woźniak (język angielski) oraz p. Małgorzata Kopacz (język niemiecki). W obsłudze wydarzenia pomagały dziewczęta z klasy trzeciej technik reklamy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu za udział i zaangażowanie. Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom. Najlepsi okazali się:

  • Joanna Brzozowska  (Szkoła Podstawowa w Witoni)- miejsce pierwsze;
  • Kosma Księżopolski  (Szkoła Podstawowa nr 7)- miejsce drugie;
  • Klaudia Kaszuba (Szkoła Podstawowa nr 5)- miejsce trzecie.

Dziękujemy również Sponsorom za wsparcie w organizacji konkursu- pani Edycie Galus z firmy „Cukrovia-Restauracja Hotel Cukiernia Kawiarnia” za pyszny poczęstunek oraz państwu Karolinie i Norbertowi Kacprzakom z firmy Media Distribution za ufundowanie wartościowych nagród. 

Mamy nadzieję, że zobaczymy się również za rok!