21 czerwca zabrzmiał ostatni szkolny dzwonek przed upragnionym wakacyjnym odpoczynkiem. O godz.  8. 30 społeczność Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego spotkała się w sali gimnastycznej , by pożegnać kończący się rok szkolny. W tym uroczystym dniu swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście:

  • p. Agnieszka Badziak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura Kutno 
  • p. Julia Gajewska- przewodnicząca Rady Rodziców
  • p. Marcin Mazur –członek Rady Rodziców

Zakończenie roku szkolnego - galeria zdjęć

„Dzisiejszy dzień to jeden  z najprzyjemniejszych w szkolnym kalendarzu” – tak rozpoczęła swoje przemówienie p. dyrektor Iwona Smolińska. Uroczystość zakończenia roku szkolnego to zawsze czas podsumowań. Uczniowskie  świadectwa są dowodem pracy, motywacji, zaangażowania w szkolne obowiązki.  Pani dyrektor przedstawiła  statystykę mijającego roku szkolnego:  222 uczniów uzyskało średnią ocen  co najmniej 4,0 , w tym 66 uczniów odebrało świadectwa z wyróżnieniem – średnia  ocen 4,75 i wyżej.

Najlepsi z najlepszych to:

  • Jakub Zachmac z kl. III TL – średnia ocen 5, 74
  • Agata Kuźnicka z kl. I TE – średnia ocen 5, 64
  • Aleksander Antonkiewicz z kl. III TP – średnia ocen 5, 57 

Najlepszą klasą po względem średniej ocen okazała się I ATP, której wychowawczynią jest p. Marta Bednarek.  Uzyskała średnią 4,49. Natomiast najwyższą frekwencję – 91% wypracowali uczniowie klasy  II BTL pod czujnym okiem wychowawczyni  – p. Joanny Maruszewskiej.  Na szczególne uznanie zasługuje troje uczniów, którzy osiągnęli  100% frekwencję:

  • Szymon Pielaciński kl. I B TP
  • Kinga Marciniak kl. II ATL
  • Kacper Pawłowski kl. II TP 
  • Oliwia Osowska kl. III TE

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa oraz nagrody książkowe z rąk dyrektor szkoły  p. Iwony Smolińskiej oraz p. wicedyrektor  Anny Pedy. 

„Każdy z was osiągnął sukces na miarę swoich możliwości i każdy może dziś odczuwać radość i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Przed wami wakacyjny odpoczynek. Wykorzystajcie go na regenerację sił, zwiedzajcie Polskę i świat, poznawajcie nowych ludzi i cieszcie się każdą chwilą”  - podsumowała swoje wystąpienie  pani dyrektor. Podziękowała także  nauczycielom za trud przekazywania wiedzy, za dzielenie się pasją, za cenne rady i wskazówki, a rodzicom za wspieranie wszelkich  działań i udział w życiu szkoły. 

W wakacyjną atmosferę wprowadził wszystkich szkolny zespół muzyczny , który brawurowo wykonał letnie przeboje Marka Grechuty i zespołu Bajm . Na zakończenie p. Piotr Kubicki zaapelował do młodzieży o przestrzeganie zasad BHP podczas letniego wypoczynku. Uroczystość zakończenia roku poprowadził przewodniczący SU  - Piotr Wieczorkowski. 

Odpoczywajcie bezpiecznie, zdrowo, radośnie! Do zobaczenia we wrześniu!