14 marca uczniowie klas III  i IV technik ochrony środowiska, w ramach wycieczki przedmiotowej, odwiedzili Centralną Oczyszczalnie Ścieków w Toruniu.

O budowie oczyszczalni ścieków dla miasta Torunia myślano od dawna, a plany jej lokalizacji powstały już w latach trzydziestych. Nadwiślańskie tereny we wschodniej części miasta okazały się najatrakcyjniejsze inwestycyjnie, ze względu na możliwość uniknięcia budowy kosztownych przepompowni ścieków. Obecnie jest to jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów w Polsce, w którym oczyszcza się ścieki socjalno- bytowe, przemysłowe, wody infiltracyjne i opadowe, doprowadzane siecią kanalizacyjną oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi. W czasie spaceru po zakładzie uczniowie z dużym zainteresowaniem przyglądali się procesowi technologicznemu składającemu  się z trzech etapów: oczyszczania mechanicznego,  biologicznego oraz przetwarzania osadów. W oczyszczalni otrzymuje się również biogaz - palną mieszaninę metanu i dwutlenku węgla, który wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. Wśród wielu ciekawostek, jakie przekazali nam pracownicy oczyszczalni, były informacje o przeróbce osadów ściekowych, z których wytwarza się naturalny materiał wykorzystywany do tworzenia warstwy glebowej na terenach rekultywowanych.

Przed powrotem do Kutna czekał nas jeszcze krótki spacer po pięknej starówce i zakupy toruńskich pierników.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. M. Golonka, p. J. Maruszewska, p. A. Smolarczyk.

 

W Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbył się finał ogólnopolskiego turnieju dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 10 marca o najwyższe laury walczyli najlepsi logistycy z całej Polski, w tym uczennica naszej szkoły Oliwia Królak z klasy III TL. W ostatnim, decydującym etapie, wzięło udział 55 uczniów wyłonionych w dwuetapowych eliminacjach spośród blisko pięciu tysięcy startujących w konkursie. Finał olimpiady składał się z czterech złożonych zadań, w tym z jednego językowego.


Każdy z finalistów może już czuć się zwycięzcą. Udział w centralnym etapie konkursu to zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego, cenne nagrody rzeczowe i szansa na dobry początek zawodowej kariery w logistyce. Poczynania uczniów z uwagą obserwują pracodawcy. Proponują najlepszym miejsca na praktykach i stażach.
O tym, kto najlepiej wykorzystał finałowe 120 minut i znalazł się na olimpijskim podium, dowiemy się 31marca podczas gali ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Koordynatorem XIV OOL oraz nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów jest pani Agnieszka Smolarczyk.

karma2 karma1

Na całym świecie 15 marca każdego roku  obchodzony jest Dzień Praw Konsumenta. Data stanowi  pamiątkę wystąpienia prezydenta Johna F. Kennedy'ego z  1962 roku , który  stojąc przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, wypowiedział brzemienną w skutki sentencję: „Consumers, by definition, include us all (...)” – „Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”. 

sdpk1sdpk

Ten dzień w sposób wyjątkowy przypomina , że każdy z nas jest konsumentem – w sklepie, w samolocie, na poczcie, płacąc rachunek za gaz, kupując mieszkanie czy zawierając umowę kredytową.   Organizacje konsumenckie  wspólnym głosem przypominają wówczas, że jesteśmy jako konsumenci - ważni,  nasz głos musi być słyszany, a  prawa przestrzegane. 

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”    

- Mikołaj Rej -

Obecnie wiele języków na świecie zagrożonych jest wyginięciem i według szacunków UNESCO, prawie połowie z 6000 języków grozi zapomnienie w ciągu kolejnych 2-3 pokoleń. Wychodząc naprzeciw takim niepokojącym informacją, podejliśmy działania wśród naszej społeczności szkolnej, aby propagować język ojczysty, jako wspólne dziedzictwo kulturowe. Pamiętajmy, że jest to również szczególnie trudny czas dla języka narodu UKRAIŃSKIEGO. Zatem w miesiącu „Konstytucji”, niech poprzez język rozkwitnie nadzieja na WOLNOŚĆ !

W dniu 21 lutego br. w ramach szkolnych obchodów III edycji Dnia Języka Ojczystego, aby utrwalić pamięć o języku polskim, a jednocześnie potwierdzić naszą wiedzę o nim, odbył się quiz online dla uczniów klas pierwszych ZS nr 3. Uczestnicy konkursu doskonale znali: gżegzółkę, pleonazmy, sor, deklinację, swornogacianina oraz oksymorony - brawo !

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą rok 2023 - Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z 550. rocznicą urodzin astronoma i 480. rocznicą jego śmierci.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych astronomów, który stworzył rzeczywisty model Układu Słonecznego. Tymczasem Kopernik miał różnorodne zainteresowania, podobnie jak inni renesansowi uczeni. Zajmował się medycyną, matematyką, prawem, kartografią, dyplomacją, filologią, a nawet strategią wojskową. Kierowała nim ciekawość, cechowały: odwaga myślenia i wytrwałość w dążeniu do prawdy, co zaowocowało wielkimi odkryciami.


Aby upamiętnić znakomitego uczonego, młodzież przygotowała prezentacje multimedialne i plakaty tematycznie związane z dokonaniami Kopernika. Zostały one wyeksponowane w holu szkoły, tak aby każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać.