drzwi otw

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III edycji konkursu interdyscyplinarnego pt. „Zarządzanie na medal” organizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 30 uczniów z klas technikum ekonomicznego. Uczestnicy konkursu po wysłuchaniu webinarium związanego z tematyką konkursu przeprowadzonego przez pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, rozwiązywali quiz kwalifikujący uczestników do kolejnego etapu. Z naszej szkoły zakwalifikowało się 8 uczennic:

  1. Julia Gładysz z klasy I TE
  2. Agata Kuźnicka z klasy I TE
  3. Joanna Kuźnicka z klasy II TE
  4. Kornelia Matczak z klasy II TE
  5. Natalia Matuszewska z klasy II TE
  6. Kinga Michalak z klasy III TE
  7. Natalia Nadolska z klasy III TE 

W dniach 04-05 kwietnia 2024 r. dziewczyny przystąpiły do drugiego etapu mającego formę case study w formie zdalnej. Czekamy z niecierpliwością na wyniki.

„Grabski Spelling Bee 2024”, czyli I Międzyszkolny Konkurs Literowania w Języku Angielskim i Niemieckim rozstrzygnięty! Konkurs, inspirowany zawodami językowymi cieszącymi się ogromną popularnością w USA, został zorganizowany po raz pierwszy. Stanowił świetną okazję do współzawodnictwa uczniów uzdolnionych językowo z klas VII- VIII szkół podstawowych z powiatu kutnowskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wyłonienie w etapie wewnątrzszkolnym reprezentantów z danej szkoły. Etap kolejny, czyli międzyszkolny odbył się już w siedzibie naszej szkoły i składał się z dwóch części- pisemnej oraz ustnej. Uczestnicy rywalizowali w pięciu różnych konkurencjach sprawdzających znajomość zasad pisownii, ale także wymowę i płynność. Liczyła się pełna poprawność literowanych słów oraz refleks uczestnika. 

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami zmagań językowych były nauczycielki języków obcych- p. Karolina Woźniak (język angielski) oraz p. Małgorzata Kopacz (język niemiecki). W obsłudze wydarzenia pomagały dziewczęta z klasy trzeciej technik reklamy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu za udział i zaangażowanie. Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom. Najlepsi okazali się:

  • Joanna Brzozowska  (Szkoła Podstawowa w Witoni)- miejsce pierwsze;
  • Kosma Księżopolski  (Szkoła Podstawowa nr 7)- miejsce drugie;
  • Klaudia Kaszuba (Szkoła Podstawowa nr 5)- miejsce trzecie.

Dziękujemy również Sponsorom za wsparcie w organizacji konkursu- pani Edycie Galus z firmy „Cukrovia-Restauracja Hotel Cukiernia Kawiarnia” za pyszny poczęstunek oraz państwu Karolinie i Norbertowi Kacprzakom z firmy Media Distribution za ufundowanie wartościowych nagród. 

Mamy nadzieję, że zobaczymy się również za rok!

wielkanoc zyczenia

 
22 i 23 marca w Warszawie odbywał się trzeci- centralny- etap X Olimpiady Wiedzy o Mediach. Brała w nim udział Izabella Granosik- uczennica klasy V TE w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Zadaniem 160 uczestników, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji okręgowych, było rozwiązanie bardzo trudnego testu łączącego elementy medioznawstwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i informatyki. Iza wykazała się niezwykłą wiedzą z tych dziedzin i uzyskała tytuł finalistki X Olimpiady Wiedzy o Mediach. Uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody, a laureaci i finaliści indeksy na kierunki dziennikarskie na wybranych przez siebie uniwersytetach.
Uczestnicy zmagań wzięli udział w debacie ze znanymi dziennikarzami: Katarzyną Kolendą- Zaleską, Renatą Kim, Pawłem Płuską i Bartoszem Węglarczykiem. Atrakcją turnieju była wycieczka do Sejmu RP.
 
 
Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Mediach był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, a finał odbywał się w budynku dawnej biblioteki uczelni.
Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowała p. Dorota Chojnacka.