Przychodzimy, odchodzimy, czas toczy się, mija, stoi, obejmuje przeszłość i przyszłość… każe zadumać się nad losem…, przystanąć na chwilę, by dostrzec poszczególne chwile… Taka szczególna chwila pożegnania miała miejsce 28 marca, kiedy to na emeryturę postanowił przejść pan Wojciech Banasiak – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie.

Od 2014 roku budował historię Grabskiego. Wraz z nauczycielami, uczniami i sympatykami szkoły pracował na rzecz 90 – letniego już drzewa, które dziś budzi podziw swoją potęgą! 

Przez 9 lat kadencji pana Dyrektora szkoła zyskała oblicze nowoczesnej placówki, otwartej na potrzeby ucznia i rodzica, dostosowującej się do zmian społecznych i gospodarczych. Duża liczba realizowanych projektów spowodowała, że uczniowie stali się obywatelami Europy, prężnie inwestującymi w siebie, przyszłymi pracownikami. Mimo że jesteśmy w cieniu 90- letniego drzewa, to wciąż zachwyca ono swoją urodą – silne, wciąż modernizowane, otwarte na współpracę z ludźmi, twórcze i zarazem pragmatyczne, dostosowane do wymogów rzeczywistości. W 2018 roku pan dyrektor Wojciech Banasiak posadził Dąb Niepodległości, wyznaczając tym samym ważny patriotyczny i obywatelski kierunek działań szkoły, a w 2022 na okoliczność jubileuszu szkoły, wkopał w ziemię grab Grabski jako symbol tradycji, pamięci, jako dowód na istnienie wciąż żywej opowieści o naszym wielkim patronie. Pan Dyrektor Wojciech Banasiak był i pozostanie ważną częścią tego wielkiego drzewa, które trwa już ponad 90 lat.

24 marca 2023 roku w naszej szkole odbył się, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, XXIII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”.

Tegoroczna impreza była związana z obchodami 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (1863- 1864)-największego, najdłuższego i najtragiczniejszego wystąpienia zbrojnego narodu polskiego w okresie zaborów. Ostrze wystąpienia wymierzone było w Imperium Rosyjskie, które zostało osłabione po przegranej wojnie krymskiej. Do walki z najeźdźcą stanęli nie tylko Polacy z zaboru rosyjskiego. Wspierali ich również rodacy z zaboru pruskiego i austriackiego, dostarczając broń, a nawet – tworząc własne oddziały partyzanckie. „Za wolność naszą i waszą” walczyli ochotnicy z zagranicy: Włosi, Francuzi, Niemcy, Węgrzy, Rosjanie…

W naszym mieście przez około dwa tygodnie rezydował Tymczasowy Rząd Narodowy, czyli Kutno było swoistą stolicą powstania.

Festiwal składał się z dwóch części: konkursowej i finałowej. Część konkursowa odbyła się 21 marca br.- to wtedy miało miejsce przesłuchanie wykonań szkolnych artystów przez festiwalowe jury.

24 marca 2023roku przyszedł czas na drugą, uroczystą część Festiwalu.

loga gotowi

 

W dniu 23 marca 2023 r. uczestnicy projektu pn. „Gotowi na zmiany” - Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działanie XI.3.: Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 otrzymali Certyfikaty z zakresu IPC, ESD, które wręczała Pani Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska wraz z dyrektorem szkoły – Panem Wojciechem Banasiakiem.

Przypomnijmy, że celem głównym przedsięwzięcia było podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów Technikum nr 3 w Kutnie kształcących się w zawodach: 
technik informatyk, technik programista oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej poprzez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych i nowoczesnego sprzętu  do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej, przeszkolenie 6 nauczycieli z zakresu szkoleń serwisowych i obsługi zakupionego sprzętu.

Całkowita wartość zadania to kwota 507.237,50 zł, z czego 456.513,75 zł stanowi wielkość dofinansowania w ramach Unii Europejskiej. 

Założenia projektu powstały bezpośrednio na podstawie wniosków z diagnozy szkolnej zatwierdzonej przez organ prowadzący szkołę.

Nadszedł 21 marca - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. To powód do radości dla wszystkich zmęczonych zimnem, deszczem, śniegiem i wiatrem. Zgodnie z tradycją
„Grabskiego” dzień ten wyglądał nieco inaczej. Obok nauki znalazło się w nim miejsce na zabawę.
Uczniowie klas starzszych uczestniczyli w seansie filmowym „Filip” w Kutnowskim Domu Kultury. Obraz, który stanowi adaptację powieści Leopolda Tyrmanda, zaskoczył wszystkich nieoczywistą perspektywą spojrzenia na czasy wojny. Film porusza temat różnych postaw jednostki wobec zła - od heroizmu po eskapizm, problemy dyskryminacji i zakazanej miłości. Był niewątpliwie ciekawą propozycją na spędzenie wtorkowego przedpołudnia.


Dla młodszych klas Samorząd Uczniowski zorganizował „pokoje zagadek” związane tematycznie z kierunkami kształcenia funkcjonującymi w naszej szkole. Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w różnego rodzaju grach – sportowych, strategicznych, logicznych i edukacyjnych, a przy tym poprzez zabawę nauczyć się czegoś nowego.
23 marca uczniowie klas I TE i I TP pojechali na wycieczkę do Łodzi. W tym mieście znajduje się wiele urokliwych miejsc, które zazwyczaj pomijamy podczas krótkich wizyt. Często zresztą nie wiemy o ich istnieniu albo nie zdajemy sobie sprawy z ich atrakcyjności. Takim miejscem jest na pewno stara dzielnica fabryczna- Księży Młyn. Warto ją zwiedzić. Księży Młyn to zespół fabryczno- mieszkalny zbudowany przez Karola Scheiblera w XIX wieku. Miejsce to zostało poddane rewitalizacji i jest odwiedzane przez turystów, odkrywających tajemnice dawnej Łodzi oraz artystów, szukających natchnienia. Karol Scheibler był najbogatszym przemysłowcem w mieście, a w wybudowanej przez niego dzielnicy znajdowały się potrzebne do funkcjonowania obiekty: m. in.  przędzalnia, domy dla robotników, sklepy, szkoły, remiza straży ogniowej, dwa szpitale, bocznica kolejowa, park.
Władze Łodzi potrafią połączyć przemysłową przeszłość miasta z oczekiwaniami współczesności. Najlepszym tego dowodem jest wszystkim znana  ,,Manufaktura", czyli centrum handlowo- usługowo- rozrywkowe na terenie byłej fabryki Izraela Poznańskiego. Tam również udali się uczestnicy wycieczki. 
Wieczór natomiast spędzili w Teatrze im Stefana Jaracza, gdzie obejrzeli ,,Zemstę" Aleksandra Fredry w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Wyraziste postacie bawiły widownię nieśmiertelnymi kwestiami: ,,Jeśli nie chcesz mojej zguby - krokodyla daj mi, luby...", ,,Hej! Gerwazy, daj gwintówkę! Niechaj strącę tę makówkę!", ,,Bardzo proszę...mocium panie... mocium panie...me wezwanie...".
Warto podkreślić, że 2023 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Aleksandra Fredry.
Uczestnicy wycieczki wrócili do domów z przekonaniem, że Łódź to miasto, w którym każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.
Opiekę nad uczniami sprawowały: pani wicedyrektor Iwona Smolińska, pani Ewa Szymczak, pani Agnieszka Smolarczyk, pani Anna Muszyńska i pani Dorota Chojnacka.

16 marca w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny". Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie
„Kangourou Sans Frontières” z siedziba w Paryżu. Natomiast w Polsce głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w
Toruniu. W konkursie bierze udział młodzież z około 80 krajów. Odbywa się on co roku, w trzeci czwartek marca. Główną umiejętnością badaną przez Kangura jest logiczne myślenie, a nie tylko czysta wiedza i znajomość wzorów. Konkurs przeprowadzany jest w formie 75-minutowego testu jednokrotnego wyboru. Każdy rocznik uczniów ma przydzieloną kategorię wiekową, w naszej szkole jest to Junior (klasy pierwsze i drugie) oraz Student (klasy trzecie i czwarte).


W „Grabskim” nie brakowało chętnych do zmierzenia się z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia. Na wyniki musimy jeszcze poczekać, ale cieszymy się, że uczniowie
tak chętnie podjęli się tego wyzwania. Po oddaniu kart odpowiedzi, uczestnicy konkursu otrzymali upominek – zabawkę logiczną.
Organizatorkami konkursu w naszej szkole były p. Marta Bednarek i p. Ewa Kowalska.

15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta. Po raz pierwszy jego obchody odbyły się 40 lat temu, w 1983 roku, w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. W 1999 r. powołano instytucję Rzecznika Konsumentów, który występuje w ich imieniu, dążąc do polubownego zakończenia sporu.

Prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. Wypowiedział słowa, które są aktualne do dzisiaj, że „Konsumenci to my wszyscy”.  W tym roku święto konsumentów obchodzone jest pod znakiem zmian w przepisach tzw. ”konsumenckich”, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r.  Podstawowa zmiana dotyczy przeniesienia przepisów regulujących uprawnienia konsumentów w razie stwierdzenia wady towarów – z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

konsumenta patroni

Jak co roku, w marcu większą uwagę poświęcamy królowej nauk, czyli matematyce. W tym miesiącu obchodzimy wiele świąt związanych z tą dziedziną nauki:

  • Dzień Polskiej Statystyki (9 marca),
  • Ogólnopolski Dzień Matematyki (12 marca). 
  • Światowy Dzień Matematyki (14 marca)- urodziny swoje obchodzi liczba Pi, ponadto tego dnia przyszedł na świat Albert Einstein – wybitny uczony, laureat Nagrody Nobla, twórca teorii względności.

„Grabski włącza logiczne myślenie!”, pod takim hasłem społeczność Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie świętowała 14 marca Dzień Matematyki. 

Dzień zaczęliśmy od Międzyklasowego Konkursu Matematyczno- Logicznego „Eksperci Logicznego Myślenia”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Młodzież rozwiązywała w grupach (dopasowanych według kierunku kształcenia) zadania matematyczno- logiczne usytuowane w kontekście realistycznym: „Matematyka od kuchni”. Zwyciężyła grupa złożona z uczniów klas Technikum Reklamy: Julia Zalewska  (IV TRp), Aleksandra Morawska (IV TRp), Diana Ginter (IV TRg), Roksana Cichońska (II TR).