imageOrganizacja Narodów Zjednoczonych  w 1999r. uznała 25 listopada  za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet. Od tej pory obchodzony jest w ponad 60 krajach świata, w tym również w Polsce. Cel akcji to nagłaśnianie problemu. 25 listopada rozpoczynają się obchody 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet - określane mianem kampanii „Białej Wstążki” -  to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie o zasięgu globalnym, mające na celu przeciwdziałanie wskazanemu zjawisku.  Symbolem akcji jest biała wstążka, która oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Ważne daty:

  • 2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
  • 19 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
  • 20 listopada – Dzień Ochrony Praw Dziecka
  • 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 

 

24 listopada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie świętowała swój jubileusz 90-lecia. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna, w której wystąpili uczniowie naszej szkoły: Filip Kowalczyk i Gerard Podlewski z klasy IV TI. Przeczytali oni fragmenty utworu Ruiza Zafona "Cień wiatru", traktatu łacińskiego "O miłości do książek" oraz wspomnienia Maksyma Gorkiego i Jarosława Iwaszkiewicza, przedstawiające magiczny świat bibliotek i książek oraz przyjemności i korzyści płynące z czytania.

W uroczystości uczestniczyli: poseł na Sejm RP, przedstawiciele biur poselskich, władze samorządowe miejskie, dyrektorzy i pracownicy bibliotek oraz stowarzyszeń. Znalezienie się w tak zacnym gronie było dla nas wyróżnieniem. Naszą szkołę reprezentowali pan dyrektor Wojciech Banasiak i pani Halina Sankowska.
Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na jubileuszowy tort.
Wyboru tekstów dokonały oraz przygotowały uczniów do ich  zaprezentowania panie Halina Sankowska i Dorota Chojnacka.
Funkcję fotografa podczas uroczystości pełnił Hubert Nowakowski z kl. IV TI.
Szczególne podziękowania składamy panu Robertowi Wilczyńskiemu za wskazanie książki, z której zostały wykorzystane dwa teksty.

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku  oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Na okoliczność tych wydarzeń został ustanowiony  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  19 listopada  społeczność naszej szkoły celebrowała ten fakt  wspólnie z UNNICEF. Była to również okazja do zainaugurowania działalności Rzecznika Praw Ucznia oraz Samorządu Uczniowskiego. Na korytarzach szkolnych pojawiły się niebieskie balony -  symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, a  nauczyciele oraz uczniowie założyli  na tę okoliczność niebieskie koszulki. Celem akcji było  upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację,  przeczytać prawa dziecka , przypomnieć sobie także statutowe prawa i obowiązki ucznia oraz zapoznać się z zakresem kompetencji nowego rzecznika. „Skrzynka sugestii” , która została wystawiona na szkolnym korytarzu,  to ukłon w stronę naszej  społeczności . Młodzież chętnie dzieliła  się z samorządem swoimi pomysłami na jeszcze lepsze funkcjonowanie szkoły.  Prawa dziecka chronią młodych, ale i wspierają ich  w prawidłowym rozwoju. Znajomość przepisów daje najmłodszym poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość aktywnego ,  świadomego  uczestniczenia w  podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to dzień radosny, ale zawiera ważne przesłanie  traktujące o empatii, wrażliwości,  podmiotowości młodego człowieka . Janusz Korczak już blisko sto lat temu edukował : “Nie ma dzieci – są ludzie” oraz “Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […].Dlatego każda inwestycja wychowawcza w uświadamianie młodemu człowiekowi jego podstawowych praw jest niezwykle cenna.

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akcji to: p. Sylwia Kubiak, p. Agnieszka Sędkowska, p. Rafał Prętkiewicz  oraz  Samorząd Uczniowski

14 listopada obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza.  Termin nie jest przypadkowy. W listopadzie zwykle jest już na tyle zimno, że  wszystkie mieszkania i domy są  ogrzewane, domowe kotły pracują, a  z  kominów wydobywa się dym. Niestety wszyscy jesteśmy narażeni  na skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Najbardziej dotkliwe konsekwencje odczuwają dzieci. W celu uświadomienia społeczności szkolnej znaczenia problemu, uczniowie klasy II TOŚp i uczennice klasy IV TOŚ przygotowali prezentację oraz plakaty zachęcające do proekologicznych zachowań.

Z akcji promocyjnej wynika, że jest kilka  prostych zasad, których przestrzeganie  pozwoli poprawić jakość  naszego powietrza:

  • otaczanie się roślinami, szanowanie zieleni i przyczynianie się do zwiększania drzewostanu,
  • wybieranie  roweru lub komunikacji publicznej zamiast samochodu i  zachęcanie do tego innych,
  • dbanie  o stan pieców i jakość stosowanych w nich paliw,
  • rozsądne i ekonomiczne korzystanie z ciepłej wody, pamiętając, że do jej podgrzania potrzebna jest praca kotła grzewczego,
  • ograniczanie ilości odpadów  i ich segregowanie.

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel, do którego powinniśmy dążyć.

103 lata temu Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tym samym Polska po 123 latach odzyskała
niepodległość. W naszej szkole obchodom 103 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI patronowali Ojcowie Niepodległej - Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty oraz Ignacy Daszyński - bohaterowie szkolnej wystawy upamiętniającej tę doniosłą rocznicę. 
Młodzież Zespołu Szkół nr 3 w dniu 10 listopada o godz. 11.11 zgodnie z tradycją odśpiewała hymn narodowy. Następnie o godz. 12.00 uczniowie wszystkich klas (również tych uczących się zdalnie) obejrzeli prezentację zatytułowaną - „Polskie drogi ku niepodległości”.

Listopad to miesiąc szczególny w polskiej tradycji i historii. Rozpoczyna się Dniem Wszystkich Świętych, potem obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, a w dniach 29 i 30 wspominamy wybuch powstania listopadowego. Jesień sprzyja kultywowaniu pamięci o przeszłości. 10 listopada na spacer po Cmentarzu Parafialnym udały się klasy IV TE i IV TOŚ pod opieką wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej i p. Haliny Sankowskiej. Celem spaceru było uczczenie pamięci polskich żołnierzy oraz poznanie historii naszej szkoły przez sylwetki jej nieżyjących już nauczycieli. Uczniowie odwiedzili groby byłych dyrektorów: p. Franciszka Miksy, p. Czesława Falborskiego i p. Henryka Kierszki oraz nauczycieli - p. Leona Muracha, p. Wandy Poleskiej, p. Sabiny Milanowskiej, p. Barbary Kierszki oraz p. Tadeusza Jareckiego. Ci ludzie dzięki swojej pracy i jej efektom, dzięki służbie drugiemu człowiekowi, dzięki swojemu poświęceniu i oddaniu zawodowi pozostawili po sobie ślad na ziemi, zapisali się w pamięci przyszłych pokoleń. 

W przeddzień Święta Niepodległości społeczność uczniowska naszej szkoły uhonorowała zgodnie z patriotycznym obyczajem odzyskanie wolności przez Polaków i o godz. 11.11 chóralnie odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.  To doniosłe wydarzenie zbiegło się w czasie z inauguracją działalności Rzecznika Praw Ucznia. Spośród wielu kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji został powołany  p. Rafał Prętkiewicz, który w  szkolnych wyborach uzyskał najwięcej głosów młodzieży . Właśnie 10 listopada w obecności dyrektora szkoły -p. Wojciecha Banasiaka, wicedyrektor szkoły – p. Henryki Engel , opiekunek Samorządu Uczniowskiego oraz całego zarządu  Pan Profesor otrzymał oficjalną nominację na stanowisko rzecznika. Krótką uroczystość poprowadził przewodniczący SU – Jakub Smakowski  z kl. I TP. Podkreślił, że rzecznik stoi na straży prawa , pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, ma poszanowanie dla godności i podmiotowości ucznia. To osoba, która wzbudza zaufanie, daje poczucie bezpieczeństwa oraz  mądrze, obiektywnie ocenia sytuację. Pan Dyrektor zauważył , że dzisiejsze  spotkanie jest świętem szkolnej demokracji i życzył wszystkim powodzenia w realizacji nowych  przedsięwzięć . Nowemu rzecznikowi Praw Ucznia w imieniu całej społeczności „Grabskiego”  składamy  życzenia wszelkiej pomyślności , owocnej współpracy ze środowiskiem szkolnym , kreatywności i dyplomacji w rozwiązywaniu  problemów. 

26 października uczniowie klas III TOŚp i III TOŚg, korzystając z pięknej jesiennej pogody, odwiedzili oczyszczalnię ścieków w naszym mieście.  Młodzież z racji profilu kształcenia – technik ochrony środowiska - zainteresowana jest tematyką gospodarowania odpadami. Z chęcią poznawała  więc budowę i funkcjonowanie pompowni głównej, piaskownika, bioreaktorów z centralnym osadnikiem wtórnym oraz grawitacyjnych zagęszczaczy osadów ściekowych. Kutnowska oczyszczalnia ciągle się rozwija, przyjmuje ścieki bytowe, przemysłowe, opadowe oraz nieczystości płynne dowożone na miejsce. Zakład  jest w stanie przyjąć 21 000 m3 ścieków na dobę, które po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Ochni, spełniając odpowiednie kryteria. 

gos

Było to ciekawe doświadczenie dla uczniów TOŚ, którzy być może w przyszłości zostaną pracownikami tego przedsiębiorstwa. Mieli okazję z bliska przyjrzeć się specyfice tej pracy.
Młodzieży towarzyszyły p. Renata Kubicka i p. Joanna Maruszewska