Spis treści

 

Rola Rzecznika Praw Ucznia polega na:

  • dbaniu o przestrzeganie prawa szkolnego zawartego w dokumentach szkolnych

  •  dbaniu o przestrzeganie praw człowieka, dziecka i ucznia w szkole
  • wspieraniu rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego

  • upowszechnianiu wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną