Spis treści

 

Zakres obowiązków Rzecznika Praw Ucznia:

  • Znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej.
  • Przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw.
  • Udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia.
  • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
  • Wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw.
  • Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego.
  • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
  • Kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.