„Grabski” to szkoła techniczna, kształcąca w wielu interesujących zawodach. Jak się jednak okazuje i u nas nie brakuje humanistów zainteresowanych szeroko pojętą kulturą, którzy nie boją się naukowych poszukiwań w dziedzinie literatury i innych pokrewnych jej przedmiotach, jak historii, czy filozofii.
W XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Polskiego znaczące miejsca zajęli:
  • W konkursie „Literatura wojny i okupacji” Patryk Rajewski – 9 miejsce, a Wiktor Rutkowski 13 miejsce na 157 uczniów w Polsce,
  • W konkursie „Życie i twórczość Adama Mickiewicza” Julia Pacholczyk zajęła 17 miejsce, a Maja Duczyńska 18 miejsce na 367 uczniów w Polsce,
  • Maja Duczyńska zajęła także 17 miejsce na 387 uczniów w konkursie ze znajomości „Mitologii greckiej i rzymskiej”.

Ponadto w Olimpiadzie wzięli udział: Michalina Sobolewska, Natalia Mikołajczyk, Klaudia Granosik, Oliwia Osowska i Daria Wronkowska.

Gratulujemy sukcesów!

Opiekę merytoryczną nad dziewczętami sprawowały panie: Anna Janiak i Katarzyna Kopańska-Zimna