W  dniu 13.06.2022 r.  klasa III THg miała możliwość wzięcia udziału w drzwiach otwartych w firmie FRESENIUS KABI POLSKA. Fresenius Kabi jest globalną firmą działającą w obszarze opieki zdrowotnej, specjalizującą się w produkcji żywienia klinicznego, leków ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej. Oprócz tego firma jest największym producentem płynów infuzyjnych w Polsce i jedynym zakładem produkującym innowacyjne opakowania KabiPac i KabiClear.
 

W Kutnie, na ulicy Sienkiewicza, mieści się Wytwórnia Płynów Infuzyjnych, która jest częścią korporacji i produkuje rocznie ponad sto milionów opakowań płynów dostarczanych
do szpitali w Polsce i w Europie. Firma jest ważnym lokalnym pracodawcą, dając zatrudnienie coraz większej liczbie osób.Nasi uczniowie mieli możliwości poznania specyfiki funkcjonowania każdego działu, m. in.: kontroli jakości, utrzymania ruchu, magazynu. Zobaczyli, jak przebiega proces produkcji i pakowania płynów infuzyjnych. Być może w przyszłości znajdą zatrudnienie w tej nowoczesnej, wciąż rozwijającej się firmie.

Koordynatorem wycieczki przedmiotowej była Sylwia Kubiak.

Chociaż zbliża się koniec roku szkolnego, nasi uczniowie wciąż odnoszą sukcesy. Po raz kolejny osoby zainteresowane  przedmiotami humanistycznymi  zajęły znaczące miejsca  w ogólnopolskich olimpiadach z języka polskiego organizowanych przez Olimp School. Na wielkie gratulacje zasłużyły: 

  • w konkursie „Życie i twórczość Bolesława Prusa”:  Paulina Bartniak z kl. III TRp (3 miejsce), Natalia Chmielecka z kl.III TEg (5 miejsce) i Karolina Sobolewska z kl.III TEg (7 miejsce) - na 139 uczestników w Polsce;
  • w  olimpiadzie z „Mitologii greckiej i rzymskiej”:  Michalina Sobolewska (22 miejsce) i Ewelina Jeruzal (26 miejsce) – na 256 uczestników w kraju;
  • w olimpiadzie z „Mitologii słowiańskiej” Katarzyna Grzegorczyk zajęła 9 miejsce na 163 uczestników. 

Opiekę merytoryczną nad dziewczętami sprawowały panie: Katarzyna Kopańska – Zimna i Anna Janiak.

Po raz kolejny, w ramach współpracy naszej szkoły  z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uczniowie klas III TOŚ po gimnazjum i szkole podstawowej rozwiązywali zadania dotyczące oceny stanu środowiska oraz planowania i realizacji zadań w ochronie środowiska (kwalifikacji CHM.05.).

Standaryzacja jest niezwykle ważna w procesie powstawania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Na zakończenie uczniowie dzielili się wrażeniami dotyczącymi stopnia skomplikowania zadań w anonimowej ankiecie przygotowanej przez pracowników OKE. 

Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona 4 maja 2022 roku o godzinie 9.00 w kościele p.w. świętego Wawrzyńca przez J. E. ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziubę -biskupa łowickiego, w koncelebrze kutnowskiego dziekana ks. dr. Jerzego Swędowskiego - proboszcza parafii oraz ks. Mirosława Jagiełły-absolwenta szkoły. Szczególną rangę uroczystości nadała obecność sztandarów z różnych okresów historii placówki: współczesnego -Zespołu szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego (2004), Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego i Liceum Administracyjnego (1946), Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”( 1971), a także uczestnictwo w dziękczynnej eucharystii: emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, absolwentów, uczniów. Nie zabrakło gości - na czele z wiceministrem edukacji i nauki - p. Tomaszem Rzymkowskim.