W ramach współpracy z pracodawcami nasi uczniowie z klasy II i III technikum logistycznego już kolejny raz uczestniczyli  w zajęciach z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego. Zajęcia składały się z dwóch części: prezentacji wyspecjalizowanego samochodu  biorącego udział w kontroli drogowej pojazdów oraz wykładu dotyczącego czasu pracy kierowcy zawodowego i skutków złego zabezpieczenia ładunku. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie prezentowanymi informacjami, mieli wiele pytań do inspektorów- również o samą pracę w służbie ITD. Należy podkreślić, że nasza szkoła dba o wszechstronne kształcenie  uczniów i często stosuje niestandardowe metody nauczania. Dlatego tego typu przedsięwzięcia  cieszą się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem, a wiedza zdobyta w trakcie  niekonwencjonalnych zajęć daje wymierne efekty na egzaminach, olimpiadach i w dalszej karierze zawodowej  naszych uczniów.

 Spotkanie odbyło się 25 maja,  jego koordynatorem  była pani Anna Peda, a opiekę nad uczniami sprawowała również pani Sylwia Kubiak. 

podziekowanie pip

25 maja w Łodzi odbył się wojewódzki finał  XXV Przeglądu Twórczości  Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Konkurs  organizowany jest w trzech kategoriach: literackiej (proza i poezja), plastycznej i fotograficznej, a odbywa się z inicjatywy Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem przedsięwzięcia jest budzenie i rozwijanie pasji artystycznych uczniów technikum. Nadesłane teksty, obrazy i rysunki oraz zdjęcia  oceniane są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, artystów i muzealników.

Patronat nad wydarzeniem od wielu lat sprawują: Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Przedstawiciele tych instytucji znaleźli się wśród zaproszonych gości ,obok członków jury i oczywiście laureatów oraz ich nauczycieli.

25 maja klasa III TIp wzięła udział w wycieczce do Warszawy. Wyjazd był długo oczekiwany i bardzo atrakcyjny. Uczniowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz poznawali historię stolicy spacerując po Starówce. Wąskie uliczki, barwne kamienice były świadkami wielu wydarzeń- zniszczone w czasie wojny, potem odbudowane, dziś stanowią atrakcję turystyczną. Warto było odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego- poświęcone tragedii wielkiego zrywu patriotycznego.

Organizatorem wycieczki był p. Dariusz Lewiński, a opiekę sprawowały p. Ewa Szymczak i p. Agata Krzyżyńska.

W ramach realizacji drugiej edycji programu edukacyjnego „Poznaj Polskę”  w dniach  23-24.05.2022 uczniowie z klas III TH g, III TR g i III TH p - pod opieką p. Sylwii Kubiak, p. Agnieszki Fuz oraz p. Marii Pływacz- udali się na wycieczkę do Trójmiasta.

Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w  Europejskim Centrum Solidarności.  Młodzież odwiedziła ekspozycję stałą poświęconą historii Solidarności oraz zmianom, jakie dokonały się pod jej wpływem w Europie Środkowej i Wschodniej. Ekspozycja zajmuje niemal 3000 m kw. na I i II kondygnacji budynku. Podzielona jest na siedem sal. Zwiedzający zanurzyli się w historii opowiadanej przez archiwalne przedmioty, dokumenty, rękopisy, zdjęcia, projekcje wideo oraz interaktywne instalacje.

Tablice zawierające 21 postulatów, wiszące podczas strajku w Sierpniu ’80 na bramie Stoczni Gdańskiej im. Lenina (wpisane do programu UNESCO "Pamięć Świata"), suwnica, na której pracowała legendarna działaczka związkowa Anna Walentynowicz, przestrzelona kurtka Ludwika Piernickiego - 20-letniego stoczniowca- ofiary Grudnia ’70, biurko Jacka Kuronia, jednego z przywódców opozycji w czasach PRL – to jedynie kilka z niemal 1800 obiektów, które zobaczyli uczniowie na wystawie stałej.