W dniu 28 maja 2024 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odbył się XI Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kutnowskiego. Organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy z Łodzi oraz Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów z czterech placówek: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, Zespołu Szkół w Żychlinie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie oraz Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 30 pytań z zakresu kultury bezpieczeństwa- BHP w pracy i poza pracą, prawo pracy. W skład komisji konkursowej weszli: Specjalista Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Agata Niedźwiecka-Zając, Specjalista Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Magdalena Popowicz oraz Specjalista Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Krzysztof Barański.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  • miejsce pierwsze: Daria Szczesiak z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
  • miejsce drugie: Kacper Szymczak z Zespołu Szkół w Żychlinie,
  • miejsce trzecie: Antonii Galiński z Zespołu Szkół w Żychlinie,
  • wyróżnienie: Norbert Heidinger z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie.

Zwycięscy otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, ufundowane przez Inspektorat Pracy z Łodzi.
Koordynatorkami konkursu były: Agnieszka Drapińska i Maria Pływacz

W maju uczniowie kl. IV TE, II TE. II TH i II ATL wzięli udział w musicalu ,,We will rock you", który dobył się w Teatrze  Muzycznym Roma w Warszawie. Akcja przedstawienia toczy się w nieokreślonej przyszłości, w świecie zarządzanym przez korporację, która nie toleruje indywidualistów i marzycieli. W tej rzeczywistości zakazana jest muzyka. Bohaterowie musicalu to buntownicy, którzy próbują zmienić świat, czerpiąc inspirację z  niezapomnianych przebojów zespołu ,,Queen".
 Uczniowie z ciekawością obejrzeli przedstawienie. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: pani Anna Wasielewska- inicjatorka wyjazdu oraz pani Dorota Chojnacka, pani Renata Kubicka i pani Agata Krzyżyńska.

certyfikat strzelectwo

W piątek 27 kwietnia 2024 r. odbyła się niezwykle wzruszająca uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów klas piątych. W wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej tegoroczni maturzyści złożyli ślubowanie, przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom i zatańczyli poloneza. W ten sposób pożegnali się i zamknęli pewien etap swojego życia. Podsumowania go dokonała Pani dyrektor Iwona Smolińska, która życzyła absolwentom, by nie bali się marzyć i realizowali swoje pasje i pragnienia, ponieważ „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. Część z nich z pewnością urzeczywistniła się już w szkole w postaci wielu sukcesów. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, wykazali się wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach, uczestniczyli w olimpiadach i konkursach, zajmując wysokie miejsca i odnosili sukcesy sportowe, w ten sposób zapisując się na zawsze w historii szkoły z rąk pań dyrektor Iwony Smolińskiej i Anny Pedy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. Na szczególne uznanie zasłużyła Paulina Kuźnicka, której przyznano pamiątkowy medal „Primus inter pares”. 

zakonczenie maturzysci

Życzenia, podziękowania i gratulacje popłynęły pod adresem absolwentów również ze strony wychowawców (p. Anny Janiak, p. Marii Pływacz, P. Ewy Kowalskiej, P. Agnieszki Smolarczyk i p. Dariusza Lewińskiego)  oraz rodziców, w imieniu których głos zabrała Pani Olga Kucharczyk. Natomiast uczniowie, dziękując rodzicom i nauczycielom, życzyli sobie, by umieli wykorzystać wszystko, z czego są dumni, co jest dla nich ważne, aby potrafili, jak pisał Mark Twain: Odwiązać liny, opuścić bezpieczną przystań. Złapać w żagle pomyślne wiatry. Podróżować. Śnić. Odkrywać. Nastrój uroczystości wyraził muzycznie chór szkolny, który przygotował na tę szczególną okoliczność m.in. przebój sprzed lat „Idź swoją drogą”.

 

Tradycyjnie w ostatni piątek kwietnia społeczność Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie obchodzi Święto Szkoły. W tym roku jest to już XIX edycja pięknej uroczystości, której hasło przewodnie brzmiało „Złoty Grabski”.  100 lat temu, 28 kwietnia 1924 roku, premier i minister skarbu Władysław Grabski dokonał reformy walutowej. Narodowy Bank Polski po latach zaborów rozpoczął działalność i wyemitował polskiego złotego, który stał się symbolem niepodległości kraju.  Od 2004 roku ten wielki ekonomista patronuje naszej szkole, a  kultywowane przez niego wartości na trwałe wpisały się w proces wychowawczy i dydaktyczny placówki. 

xix swieto szkoly

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście , przyjaciele szkoły:

  • p. Marek Korytowski – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie
  • p. Justyna Wiśniewska – prezes zarządu Wiśniewscy Sp. z o.o.
  • p. Julia Gajewska – przewodnicząca Rady Rodziców 
  • p. Janusz Osowski – wiceprzewodniczący Rady Rodziców 
  • p. Marcin Mazur- członek Rady Rodziców

Pani dyrektor Iwona Smolińska podkreśliła w swoim wystąpieniu zasługi naszego patrona, ze szczególnym uwzględnieniem 100. rocznicy wprowadzenia reformy walutowej Grabskiego oraz powstania polskiej złotówki. Nadmieniła, że dzień ten jednoczy ludzi sobie bliskich i życzliwych, buduje poczucie wspólnoty, pozwala poznać historię  oraz jest doskonałą okazją do podzielenia się sukcesami uczniów i nauczycieli. „Każde Święto Szkoły wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość”.