Dzień Edukacji Narodowej to szczególna uroczystość dla całej społeczności uczniowskiej. Tego dnia  dla wszystkich pracowników oświatowych płyną piękne życzenia, które podkreślają trud pracy nauczycielskiej. Nie inaczej było w „Grabskim”.  W miniony piątek społeczność szkolna celebrowała Dzień Edukacji Narodowej.  Pani dyrektor Iwona Smolińska powitała uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz  zaproszonych gości: 

 • Pana Mariusza Jagielskiego – wizytatora  z Delegatury Kuratorium Oświaty z Łodzi, z siedzibą w Kutnie,
 • Panią  Henrykę Engel – wicedyrektor szkoły, 
 • Pana Zygmunta Pietrzykowskiego – dyrektora,
 • Panią Mirosławę Pietrzykowską , 
 • Panią Barbarę Kaźmierczak  - Nowak, 
 • Pana Czesława Nowaka  - wicedyrektora,  
 • Panią Halinę Sankowską, 
 • Panią Krystynę Pisarską, 
 • Panią Stanisławę Fangrat
 • Panią Julię Gajewską  - przewodniczącą Rady Rodziców
 • Pana Janusza Osowskiego  - wiceprzewodniczącego Rady Rodziców 

W tym roku kalendarzowym przypada 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Iwona Smolińska przywołała w swoim wystąpieniu najważniejsze fakty  z działalności tej instytucji:  „Powołana przez sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisja Edukacji Narodowej jako pierwsze  w Europie Ministerstwo Oświaty  zajęła się reformowaniem szkolnictwa  i uczyniła nasz kraj prekursorem w tej dziedzinie. Działalność KEN – u miała przełomowe znaczenie w historii szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa. Jej celem było wykształcenie Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich. (…)14 października jest obecnie obchodzony jako dzień upamiętniający powstanie Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym składamy podziękowania pracownikom szkoły.

W piątek - 6 października, klasa III technik programista  wzięła udział w wykładach i warsztatach poświęconych sztucznej inteligencji. Zajęcia poprowadzili absolwenci "Grabskiego" - Adam Borys i Bartłomiej Winiarski - inżynierowie informatycy, a zawodowo FullStack Developers.  Przyszli programiści poznali podstawy teoretyczne SI oraz  mogli w praktyce sprawdzić jej działanie.

Adam i Bartłomiej zaczęli swój wykład od omówienia różnych spojrzeń na ludzką inteligencję. Następnie zaprezentowali testy, które  odróżniają sztuczną inteligencję od tej ludzkiej.  Przeprowadzili słuchaczy przez historię rozwoju i przejrzeli obecne osiągnięcia w tej dziedzinie, prezentując jej zastosowania, a także  przykładowe narzędzia. Wykładowcy  zwrócili  uwagę na zagadnienia etyczne i wyzwania związane z zastępowaniem człowieka w wykonywanych pracach przez sztuczną inteligencję. Przedstawili również  zagrożenia płynące z możliwości podrobienia ludzkiego głosu i wizerunku. Podczas wykładu omówili także profesjonalne pojęcia, tj. różne techniki uczenia maszynowego, model sieci neuronowej czy konwolucja obrazów.  Oprócz zagadnień teoretycznych prowadzący  przygotowali projekty, które miały pokazać praktyczne podejście do technologii sztucznej inteligencji. Bartłomiej zaprezentował proces tworzenia i treningu konwolucyjnej sieci neuronowej (CNN), która z ponad 90% dokładnością rozpoznawała czy na zdjęciu znajduje się postać psa czy kota. Wyjaśnił, w jaki sposób sieć uczy się rozróżniać kształty oraz pokazał na żywo wizualizacje prezentujące sposoby  “widzenia” i rozpoznawania konkretnych  zdjęć przez sieć.  Adam przygotował projekt gry komputerowej, w której sztuczna inteligencja za sterami samolotu ścigała się z użytkownikiem oraz  przelatywała  przez kolejne punkty kontrolne. Opisał mechanizm sterowania i uczenia się programu.

Interesująca tematyka oraz przejrzysty, młodzieżowy sposób prowadzenia zajęć sprawiły, że uczniowie byli bardzo zaciekawieni tematem. Teoria i praktyka w zakresie sztucznej inteligencji nie kryją już tak wielu tajemnic przed młodzieżą.  Adamowi i Bartłomiejowi dziękujemy, że po raz kolejny poświęcili nam swój czas. Koordynatorem warsztatów był p. Rafał Prętkiewicz.

11 października młodzież z klas czwartych i piątych uczestniczyła w sensie filmowym „Raport Pileckiego”. Długo oczekiwany film inspirowany jest wydarzeniami z życia Witolda Pileckiego – oficera Wojska Polskiego i konspiratora. Tytułowy raport stanowi nawiązanie do jednego z największych wyzwań, których podjął się rotmistrz – przedostania się do niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i jego dokładnej infiltracji.
Uczniowie mieli okazję śledzić losy bohatera na tle najtragiczniejszych doświadczeń w dziejach naszego narodu: walki zbrojnej z bolszewikami w 1920 r., II wojny światowej, a także instalowania się reżimu komunistycznego po 1945 roku. Z porażającym, ale koniecznym naturalizmem ukazano w filmie sceny przesłuchania Pileckiego w celi Urzędu
Bezpieczeństwa, co stanowi główną oś fabularną filmu. Obraz pokazuje również mniej znane oblicze bohatera – kochającego ojca i męża, który niejednokrotnie staje przed trudnym wyborem, między misją a rodziną.
Tragiczną epopeję, w którą wpisało się życie Witolda Pileckiego, powinien znać każdy, komu bliskie są wartości wolności i godności ludzkiej, dzięki którym wartości humanistyczne zatriumfowały nad brutalną przemocą.

Ekologia, czyli  miłość do świata roślin i zwierząt  to temat bardzo bliski współczesnemu światu.  Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i otaczać się pięknymi krajobrazami.  Dlatego powinniśmy chronić środowisko naturalne, by mogły korzystać z niego kolejne pokolenia.  Zatem świadomość ekologiczna to istotna część edukacji. Aby skutecznie kształcić młode pokolenie, zrodził się pomysł powstania kolejnej ekopracowni w naszej szkole. Stworzenie projektu, napisanie wniosku, ocena i realizacja z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – oto etapy prowadzące do celu.  Całkowity koszt zadania wyniósł 65,350 ,00 zł, koszty dotacji- 59,992,00 zł, a  udział własny - 5,358 zł. Dzięki dofinansowaniu  pracownia numer 15  została wyremontowana, wyposażona w nowe meble, sprzęt elektroniczny, środki pomocy dydaktycznej, które będą wykorzystywane głownie na lekcjach biologii, chemii i przedmiotach zawodowych z zakresu ochrony środowiska. Nasz sukces nie byłby możliwy,  gdyby nie pomoc organu prowadzącego oraz determinacja ówczesnego  dyrektora szkoły  Wojciecha Banasiaka i pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej.  Autorkami projektu były nauczycielki: p. Ewa Szymczak  - nauczycielka biologii oraz p. Joanna Maruszewska – nauczycielka chemii. Obie panie z wielkim zaangażowaniem czuwały nad realizacją projektu. 

Rok 2023  ustanowiony został przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika. Związane jest to z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika - wielkiego astronoma, prawnika, dyplomaty, lekarza, doktora  prawa kanonicznego, matematyka, ekonomisty, stratega wojskowego, kartografa i filologa.

Z tej okazji w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie  zagościła wystawa  “Portrety wielkiego astronoma”. Przedstawia ona prace uczniów szkół polonijnych z całego świata, nagrodzone i wyróżnione w konkursie “Portret Mikołaja Kopernika”, zorganizowanym przez Fundację Portretu Barbary Hamilton w Londynie i  Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO).  O historii powstania wystawy, sprowadzenia jej do kraju, a także działalności pochodzącej z Sopotu malarki i portrecistki angielskiej rodziny królewskiej – p. Barbary Hamilton, opowiedziała prezes Towarzystwa im. F.Chopina Koło w Sannikach - p. Aleksandra Głowacka.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie to zazwyczaj spore wyzwanie dla uczniów i nauczycieli. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych dla technika ochrony środowiska trwa godzinę. Natomiast przygotowanie do egzaminu to proces długofalowy, który zajmuje co najmniej dwa lata. Zanim arkusze egzaminacyjne trafią do rąk uczniów, przechodzą wieloetapową standaryzację. Proces ten podlega ścisłym procedurom. Mają one zapewnić nie tylko przygotowanie optymalnych zadań, ale również zagwarantować właściwe przeprowadzenie egzaminu zawodowego. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna już od kilku lat współpracuje z naszą szkołą w procesie standaryzacji arkuszy. Uczniowie klas IV i V TOŚ rozwiązywali przygotowane zadania w wersji teoretycznej oraz praktycznej. Młodzież mogła także podzielić się wrażeniami oraz zgłosić uwagi dotyczące stopnia skomplikowania zadań w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność ankiecie. Korzyści ze standaryzacji arkuszy są obustronne: uczniowie zdobywają doświadczenie, sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, a pracownicy OKE dostają wskazówki do pracy nad arkuszami. Mamy nadzieję, że powyższe doświadczenie zaowocuje zdanym egzaminem zawodowym w najbliższej sesji.

4 października w ramach XIII Festiwalu Szaloma Asza w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się spotkanie związane z promocją nowego wydania powieści ,,Motke Złodziej" i prezentacją komiksu ,,Szalom Asz z miasteczka Kutna". W przedsięwzięciu wzięły udział pani profesor Monika Adamczyk- Garbowska i doktor Monika Szabłowska- Zaremba - specjalizujące się w twórczości pisarza pochodzącego z naszego miasta.  Uczniowie z klas III TL - Bartosz Bukowicz, Arkadiusz Leśniewski i Piotr Wiśniewski- czytali fragmenty utworu.

Festiwal Szaloma Asza odbywa się  co dwa lata i jest poświęcony twórczości pisarza. Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie od dawna jest partnerem tego wydarzenia kulturalnego - to już piąta edycja, gdy  nasi uczniowie aktywnie włączają się w przedsięwzięcie. Inicjatorką tych działań była pani Halina Sankowska przy współpracy z panią Dorotą Chojnacką.
Uczniów do wystąpienia przygotowywały pani Halina Sankowska i pani Dorota Chojnacka. Zdjęcia wykonał pan Jonasz Fryz.

4 października grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ucząca się w klasach Technikum Reklamy, pod opieką pani Moniki Kowalskiej wzięła udział w warsztatach komiksowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Zajęcia stanowiły jedno z wydarzeń towarzyszących XIII Festiwalowi Szaloma Asza. Pretekstem do ich odbycia była publikacja komiksu biograficznego pt. ,,Szalom Asz z miasteczka Kutna”- obrazkowej opowieści o życiu pisarza,
skierowanej do młodego czytelnika.

Warsztaty prowadził Mikołaj Tkacz- ilustrator, autor komiksów, muzyk, animator, artysta, członek- założyciel komiksowej grupy Maszin. Uczniowie pod kierunkiem eksperta mieli szansę spróbować swoich sił w tworzeniu własnych historii rysunkowych. Przy okazji uświadomili sobie, że tworzenie komiksów to świetna zabawa, do której nie potrzeba nadzwyczajnych zdolności artystycznych - wystarczy otwarty umysł, dobry pomysł i odrobina poczucia humoru.