REKRUTACJA DO PROJEKTU pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”
realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
(nr projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000132031)

W dniach 6 – 20 grudnia 2023 odbędzie się rekrutacja na mobilność uczniów w ramach projektu pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych stażach zagranicznych w Czechach w terminie 3.06 – 14.06.2024 (plus 2 dni podróży). Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

ue

Obecna rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic kl. II, III, IV kształcących się na kierunkach: technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik programista i technik reklamy. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

8 listopada dwoje uczniów naszej szkoły - Izabella Granosik z kl. V TE i Piotr Wiśniewski z kl. III TL- wzięło udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach, który odbył się na Uniwersytecie Łódzkim. Znaleźli się w grupie 59 osób, które zostały zaproszone do udziału w interdyscyplinarnym teście po tym, gdy uznanie w oczach komisji znalazły napisane przez nich eseje.

IMG 20231208 140012

Do udziału w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Mediach zakwalifikowano 10 osób z najwyższą liczbą punktów. Wśród nich jest Izabella Granosik. Konkurs organizuje Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z 15 uczelniami z całej Polski.
Merytoryczną opiekę nad uczniami sprawowała pani Dorota Chojnacka 

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, który odbędzie się 6 grudnia 2023r. Celem konkursu jest propagowanie idei ochrony bioróżnorodności, ekologicznego stylu życia oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, motywowanie do działań na rzecz środowiska naturalnego.

las

Pytania konkursowe (test) będą obejmowały zakres wiedzy z następujących dziedzin: ochrona przyrody, bioróżnorodność, odnawialne źródła energii, ochrona powietrza, gleb, wód, ochrona przed hałasem. Prosimy o imienne zgłoszenia udziału w konkursie do 4 grudnia 2023r. do p. Anety Kutkowskiej.

plakat zoom na zime

Regulamin konkursu #zoomNaZime

W piątek 24 listopada 2023r. uczniowie klasy VTL uczestniczyli w spotkaniu z Panem Adamem Raszewskim, politologiem i doktorem nauk społecznych (absolwentem nauk politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz politologicznych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).  Inicjatorką spotkania była pani Karolina Woźniak, nauczycielka języka angielskiego. Wystąpienie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji profilu akademickiego zaproszonego prelegenta. Następnie uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu pod tytułem: „Jak nas widzą- wizerunek Polaków w oczach cudzoziemców". Podsumowaniem spotkania był quiz dotyczący prezentowanych treści.