Spis treści

ROK SZKOLNY 2010/2011

Około 250 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2010/2011 wzięło udział w 4 olimpiadach, 28 konkursach; ponadto młodzież uczestniczyła w akcjach charytatywnych oraz wielu zawodach sportowych i strzeleckich.

Olimpiady:

 • XVI Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich – w etapie szkolnym udział wzięło 44 uczniów, w etapie okręgowym szkołę reprezentowali: Ewelina Bartczak z kl. IV A TE i Krzysztof Mordzak z kl. IV BTE, w finale –Krzysztof Mordzak (zwolniony z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Op. p. W. Poleska.
 • Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – w etapie szkolnym udział wzięło 9 uczniów, w II etapie szkołę reprezentowali: Agnieszka Kowalska z kl. II TH i Michał Durka z kl. I TI. Op. p. P. Bielicki i p. G. Jaskułowski.
 • XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – w etapie szkolnym udział wzięło 9 uczniów. Op. p. E.Kowalik.
 • Olimpiada Mediewistyczna – szkołę reprezentował Mateusz Stanowski z kl. II LP s. Op .p. P.Bielicki.

Konkursy:

 • XI Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska” – w etapie szkolnym udział wzięło 6 uczniów, w finale szkołę reprezentował Mateusz Stanowski z kl. II LP s. Op. p. P. Bielicki.
 • Konkursy w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji „Ekonomiczna szkoła Wł. Grabskiego”: Osiągnięcia Wł. Grabskiego w dziedzinie ekonomii – uwarunkowania i efekty reformy skarbowej – 8 uczestników, wyróżnienie – Andrzej Stoliński z kl. IV A TE. Op. p. G. Jaskułowski; uwarunkowania i efekty reformy walutowej – 3 uczestników, wyróżnienie – Daria Konowalska z kl. III B TE. Op.p.A.Smolarczyk; uwarunkowania i efekty reformy rolnej – 3 uczestników, wyróżnienie – Axel Kurowski z kl. III TI. Op. p. A. Janiak;
 • Konkurs wiedzy „Wł. Grabski ekonomista i mąż stanu” – 12 uczestników, w finale szkołę reprezentowali: Ewelina Szymczak z kl. II TE i Mateusz Stanowski z kl. II LP s op. p. P. Bielicki;
 • Tradycje szkół im. Wł. Grabskiego w promowaniu wiedzy ekonomicznej – przygotowano 2 prezentacje.
 • 56 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – szkołę reprezentowali: Axel Kurowski z kl. III TI, Konrad Otoliński z kl. II A TI, Janusz Łukomski z kl. III TI, Mateusz Walczak z kl. IV TH, w eliminacjach rejonowych szkołę reprezentowali: Axel Kurowski z kl. III TI, który otrzymał nagrodę, wyróżnienie Konrad Otoliński z kl. II A TI, w etapie wojewódzkim szkołę reprezentował Axel Kurowski z kl. III TI. Op. p. D. Chojnacka i p. A. Janiak.
 • Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja biblioteka” – wśród nagrodzonych tekstów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych znalazły się prace naszych uczniów: Eweliny Szymczak z kl. II TE i Damiana Jagiełło z kl. I TI. Op. p. A. Janiak i p. K. Kopańska-Zimna.
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy lasu” – wyróżnienie – Maria Gralak z kl. I TOR. Op. p. A. Dębska.
 • V Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej – w kategorii recytacja szkołę reprezentowało – 5 uczniów, w kategorii pieśń patriotyczna – 2 uczniów; II miejsce zajął Axel Kurowski z kl. III TI, III miejsce – Mateusz Walczak z kl. IV TH, V miejsce Jakub Jaszczak z kl. II B TI. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. K. Kopańska-Zimna.
 • XV Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych – uczniowie wzięli udział w konkursach: fotograficznym, literackim i plastycznym; nagrodzeni w konkursie plastycznym: III miejsce Kesja Koszewska z kl. I TOR, wyróżnienie Monika Baranowska z kl. I TOR; w konkursie literackim: I miejsce Daria Wroniecka z kl. IV TH, II miejsce Michał Graczyk z kl. II A TI. Op. p. A. Dębska, p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. M. Kowalska, p. K. Pawłowski.
 • Konkurs fotograficzny „Osobliwości i zjawiska fizyczne i przyrodnicze w obiektywie” – szkołę reprezentowały Magdalena Lachowicz z kl. II TE i Kesja Koszewska z kl. I TOR, I miejsce zajęła Magdalena Lachowicz z kl. II TE. Op. p. D. Lewiński.
 • Konkurs Recytatorski „Oblicza wojny” – dwie pierwsze nagrody przyznano Axelowi Kurowskiemu z kl. III TI i Konradowi Otolińskiemu z kl. II A TI, III miejsce Jakub Jaszczak z kl. II B TI. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. K.Kopańska-Zimna.
 • Konkurs recytatorski poezji Czesława Miłosza – szkołę reprezentowali: Ewelina Piórkowska z kl. I TOR, Jakub Jaszczak z kl. II B TI i Janusz Łukomski z kl. III TI; Laureaci konkursu – II miejsce Janusz Łukomski z kl. III TI, III miejsce Jakub Jaszczak z kl. II B TI, finalista konkursu – Ewelina Piórkowska z kl. I TOR. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. K. Kopańska-Zimna.
 • Konkurs plastyczny na zaprojektowanie plakatu promującego profilaktykę raka piersi, raka szyjki macicy oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV – I miejsce zajęli Karolina Bronikowska z kl. I LP s i Mateusz Łubiński z kl. III TI. Op. p. B. Jóźwiak
 • Konkurs plastyczny „Świat w kolorach” na temat „Świat wokół nas” – szkołę reprezentowało 8 uczniów; III miejsce zajęła Kesja Koszewska z kl. I TOR, wyróżnienie – Aleksandra Furmaniak z kl. I LP s ponadto praca Martyny Sadowskiej z kl. I TOR została zakwalifikowana do ekspozycji na wystawie pokonkursowej. Op. p. A. Dębska i p. M. Golonka.
 • VII Konkurs Dziennikarski – nagrodę główną (200 zł) zdobyła Aleksandra Jędrzejewska z kl. IV B TE, nagrodę (100 zł) Kamil Kutkowski i Michał Martofel z kl. I TI, wyróżnienie Justyna Wojciechowska z kl. IV A TE. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak i p. K. Kopańska-Zimna.
 • VIII Konkurs Dziennikarski – II miejsce Andrzej Stoliński z kl. IV A TE, II miejsce Marta Stępka z kl. II TE, wyróżnienie Ewelina Bartczak z kl. IV A TE i Michał Graczyk z kl. II A TI. Op. p. D. Chojancka i p. K. Kopańska-Zimna.
 • Konkurs „Tu się zaczyna miasto” – II miejsce Janusz Łukomski z kl. III TI, III miejsce Axel Kurowski z kl. III TI, wyróżnienie Mateusz Walczak z kl. IV TH; w przesłuchaniach wzięli udział także Klaudia Fuss z kl. I LP s, Jakub Jaszczak z kl. II B TI i Martyna Kaczmarek z kl. I TOR. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak i p. K. Kopańska-Zimna
 • Konkurs matematyczny EUKLIDES – w etapie szkolnym udział wzięło 19 uczniów, w etapie rejonowym szkołę reprezentowały: Daria Konowalska z kl. III B TE i Justyna Świderek z kl. III A TE. Op. p. B. Kaźmierczak-Nowak, p. E. Kowalska, p. M. Sulej.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego czasach – w etapie szkolnym udział wzięło 28 uczniów, w etapie II szkołę reprezentowali: Agnieszka Kowalska z kl. II TH, Natalia Swędrowska z kl. II TE, Michał Kucharski z kl. I TOR, Mateusz Stanowski z kl. II LP s. Op. p. P. Bielicki.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – w etapie szkolnym udział wzięło 15 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali: Magdalena Kacprowicz, Anna Łysiak i Bartosz Florczak z kl. II TE. Op. p. A. Muszyńska.
 • Konkurs plastyczny i fotograficzny „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” – laureatem I etapu konkursu został Michał Wasielewski z kl. IV A TE – praca nosiła tytuł „Jeden dzień z życia …”, 16 czerwca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie odbył się II etap konkursu. Op. p. B. Jóźwiak
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Test Matematyka Plus – w etapie szkolnym udział wzięło 14 uczniów. Op. p. E. Kowalska.
 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK – w etapie szkolnym udział wzięło 24 uczniów. Op. p. J. Maruszewska
 • Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – w etapie szkolnym udział wzięło 36 uczniów, uczestnicy otrzymali dyplomy uznania. Op. p. D. Lewiński.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej – szkołę reprezentowało· 10 uczniów. Op. p. M. Golonka.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” Op. p. P. Kubicki.
 • Polsko Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO 2011 – w etapie szkolnym udział wzięło 18 uczniów; wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uznania. Op. p. D. Lewiński.
 • Konkurs Języka Angielskiego FOX 2011 – w etapie szkolnym udział wzięło 10 uczniów. Op. p. A. Kaszewska.
 • Konkurs języka angielskiego zorganizowany przez Prywatną Wyższą Szkołę Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie oraz Fundację „Polska Wiek XXI” – w etapie szklonym udział wzięło 18 uczniów. Op. p. H. Sankowska.
 • Konkurs na filmowy spot „Handel ludźmi naszymi oczami” – szkołę reprezentował Michał Wasielewski z kl. IV A TE. Op. p. K. Kopańska-Zimna.
 • VI Turniej Wiedzy Ekonomicznej – szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Katarzyna Dębska, Katarzyna Jaworska, Marta Kubiak z kl. III A TE. Op. p. I. Rybicka.
 • XVIII Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami historii i zabytków Kutna” – udział wzięło 12 uczniów. Op. p. A. Szymańska.