Spis treści

 

Osiągnięcia rok szkolny 2011/2012

Około 200 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2011/2012 wzięło udział w 6 olimpiadach, 31 konkursach; ponadto młodzież uczestniczyła w akcjach charytatywnych oraz wielu zawodach sportowych.

Olimpiady:

1. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich – w etapie szkolnym udział wzięło 22 uczniów, w etapie okręgowym szkołę reprezentowali: Magdalena Błaszczyk, Marta Kubiak, Justyna Świderek i Julia Tuwalska z kl. IV A TE; w finale turnieju szkołę reprezentowała Magdalena Błaszczyk z IV A TE (zwolniona z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).Op. p. A. Wasielewska.

2. XII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – w etapie szkolnym udział wzięło 8 uczniów, w II etapie szkołę reprezentowała Katarzyna Dębska z kl. IV A TE. Op. p. I. Smolińska.

3. XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – w zawodach I stopnia udział wzięli: Agnieszka Kowalska, Aneta Sadowska i Rafał Stępniak z kl. III TH, Katarzyna Dębska i Adrian Galus z kl. IV A TE, wszyscy uczniowie zakwalifikowali się do zawodów II stopnia. Op. p. E. Kowalik.

4. XXXVIII Olimpiada Historyczna – w eliminacjach I stopnia udział wzięło 2 uczniów, do eliminacji okręgowych zakwalifikował się Gracjan Ludwiczak z kl. II TOT. Op. p. P. Bielicki i p. G. Jaskułowski.

5. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy „Młodzież o HIV/AIDS" – szkołę reprezentowały: Olga Kominiak i Katarzyna Jaworska z kl. IV A TE, Paulina Kubiak i Kamila Ludkowska z kl. II TOT. Op. p. B. Jóźwiak.

6. Olimpiada Teologii Katolickiej – w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Anna Łuczak i Aneta Sadowska z kl. III TH. Op. p. A. Muszyńska.

Konkursy:

1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska" – w etapie szkolnym udział wzięło 18 uczniów, w finale konkursu szkołę reprezentowali: Konrad Gospodarowicz z kl. II TI i Mateusz Stanowski z kl. III LP s. Op. p. P. Bielicki.

2. 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – w etapie rejonowym nagrodzono: Janusza Łukomskiego z kl. IV TI, Axla Kurowskiego z kl. IV TI i Konrada Otolińskiego z kl. III A TI, ponadto w etapie powiatowym udział wzięli i wyróżnienia otrzymali: Edyta Królikowska z kl. I TOR, Natalia Rybka z kl. I TOT, Gabriela Ladorucka z kl. I TOT, Ewelina Salamon z kl. III TE i Patrycja Piotrowska z kl. I TE. Op. p. A. Janiak, p. D. Chojnacka, p. K. Kopańska-Zimna, p. A. Sędkowska.

3. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski LOK wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej z okazji święta niepodległości – w kategorii recytacja: I miejsce zajęła Ewelina Salamon z kl. III TE, II miejsce – Konrad Otoliński z kl. III A TI; w kategorii pieśń: III miejsce zajęła Justyna Szystowska z kl. IV A TE; ponadto szkołę reprezentowali również Axel Kurowski i Janusz Łukomski z kl. IV TI. Szkoła otrzymała I miejsce drużynowo. Op. p. A.Janiak, p. D. Chojnacka i p. K. Kopańska-Zimna.

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza" – szkołę reprezentowały: Kesja Koszewska i Adam Drewicz z kl. II TOR oraz Katarzyna Sobczak, Aleksandra Katzerke, Sara Szuster i Jakub Rosiński z kl. I TOR. Op. p. A. Dębska.

5. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny pt. „Poszukiwanie talentów 2012" - Aleksandra Kowalska z kl. I TOT za udział w konkursie otrzymała dyplom oraz odznakę Złoty Kwant. Op. p. D. Lewiński.

6. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach – w etapie szkolnym udział wzięło 7 uczniów, w II etapie konkursu szkołę reprezentowali: Michał Kucharski z kl. II TOR, Przemysław Madzio i Konrad Gospodarowicz z kl. II TI. OP. p. P. Bielicki

7. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi przeciwko Patologiom Społecznym" – w II etapie szkołę reprezentowała Paulina Pawlik z kl. II LP s. Op. p. B. Jóźwiak.

8. XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno – Plastyczny „Konfrontacje" – wyróżnienie – Kasja Koszewska z kl. II TOR. Op. p. A. Dębska.

9. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – w etapie szkolnym udział wzięło 39 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali: Kinga Sobczak z kl. I TOR, Emilia Milewska i Paulina Kowalewska z kl. II TOT. Op. p. A. Muszyńska.

10. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „EUREKA" – w etapie szkolnym udział wzięło 26 uczniów. Op. p. D. Lewiński.

11. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK" – w etapie szkolnym udział wzięło 30 uczniów. Op. p. J. Maruszewska

12. IV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej „Charaktery" - w etapie szkolnym udział wzięło 11 uczniów. Op. p. M. Golonka.

13. XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX" – w etapie szkolnym udział wzięło 10 uczniów. Op. p. A. Kaszewska.

14. Konkurs „Kocham rower" – nagrodę główną – rower zdobyła Paulina Pawlik z kl. II LP s, II miejsce – Magdalena Lachowicz z kl. III TE, III miejsce – Kamil Kutkowski z kl. II TI. Op. p. K. Pawłowski.

15. III Powiatowy Konkurs „Jak zaczyna się miasto" – I miejsce zajął Konrad Otoliński z kl. III A TI, II miejsce Axel Kurowski z kl. IV TI, dyplom za udział – Iga Chruścińska z kl. II LP s. OP. p. A. Janiak i p. D. Chojnacka.

16. IV edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Oblicza wojny" – I miejsce Konrad Otoliński z kl. III A TI, II nagroda – Edyta Krolikowska z kl. I TOR, III miejsce – Ewelina Salamon z kl. III TE. Op. p. D. Chojnacka i p. K. Kopańska-Zimna.

17. XI edycja konkursu plastycznego z cyklu „Świat w kolorach" pod nazwą „Człowiek w sztuce"; I miejsce - Kesja Koszewska z kl. II TOR, wyróżnienie - Magdalena Tulińska z kl. I TOR. Op. p. A. Dębska.

18. Konkurs na wiersz i interpretację tekstu poetyckiego „Poetycka Kostka Wolnego Wyboru" zorganizowany w ramach VIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji" Kutno 2012 – w kategorii poezja pierwszą nagrodę zdobyła Ewelina Katarzyńska z kl. I TOR, drugą nagrodę – Kinga Sobczak z kl. I TOR; w kategorii interpretacja pierwszą nagrodę zdobyła Kinga Sobczak z kl. I TOR, zaś wyróżnienie – Artur Misztal z kl. I TL. Op. p. D. Chojnacka.

19. IX Konkurs na małą formę dziennikarską organizowany przez SSSK „Środek" – I nagrodę otrzymali Patrycjusz Pasek z kl. II TI z a felieton oraz Sara Szuster i Aleksandra Katzerke z kl. I TOR za reportaż, wyróżnienia – Maria Stępka z kl. III TE i Michał Graczyk z III A TI. Doceniono również literackie walory prac Aleksandry Nowickiej z kl. I TL i Edyty Jędrzejczak z kl. II TOT; zwycięskie teksty zostały opublikowane na stronach portalu E-Kutno. Op. p. A. Janiak, p. D. Chojnacka i p. K. Kopańska-Zimna.

20. Konkurs na plakat promujący wolontariat – I miejsce zajęła Edyta Jędrzejczak z kl. II TOT, wyróżnienia – Martyna Sadowska z kl. II TOR, Kinga Kolińska i Mirosława Łupina z kl. II TI.

21. Konkurs Wiedzy o TPZK w ramach XIX Rajdu „Śladami historii i zabytków Kutna" – I miejsce zajęła Ewelina Kaczmarek z kl. III TOT, II miejsce – Paulina Fijałkowska z kl. I TOT. Op. p. A. Szymańska.

22. Konkurs fotograficzny „Kutno ma swój urok" – II miejsce zajęła Paulina Pawlik z kl. II LP s. Op. p. K. Pawłowski.

23. III edycja konkursu „Moje dziedzictwo" na temat „Szkoła po naszemu" – II miejsce zajął Łukasz Dryńkowski z kl. I TE – nagrodą jest wycieczka do Sejmu RP.

Op. p. K. Kopańska-Zimna.

24. XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych – w konkursie literackim II miejsce zajął Przemysław Rembowski z kl. II TOR, wyróżnienie – Edyta Jędrzejczak z kl. II TOT, ponadto dyplomy za udział otrzymali: Michał Graczyk z kl. III A TI, Patrycja Łukomska z kl. III TE, Paulina Pawlak z kl. II LP s, Paulina Łabęcka, Aleksandra Katzerke, Margarita Krzywniak, Magdalena Tulińska i Michalina Stańczyk z kl. I TOR, Kesja Koszewska z kl. II TOR. Op. p. D. Chojnacka, p. K. Kopańska-Zimna, p. A. Dębska i p. K. Pawłowski.

25. Konkurs „Nowe przygody w Aquaparku Kutno" – II miejsce zajął Mateusz Łubiński z kl. I TI, wyróżnienie specjalne – Ewelina Katarzyńska z kl. I TOR. Op. p. B. Jóźwiak i p. A. Dębska.

26. I edycja konkursu fotograficznego posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego „Mój europejski zakątek" – III miejsce zajęła Patrycja Piotrowska z kl. I TE. Op. p. K. Pawłowski.

27. Konkurs „Ostatnia dekada PRL-u – od sierpnia 1980 r. do wyborów czerwcowych w 1989 r." – wyróżnienia w konkursie zdobyły: Katarzyna Grobelska z kl. III TOT i Kinga Sobczak z kl. I TI. Op. p. P. Bielicki.

28. Konkurs plastyczny na plakat o tematyce HIV/AIDS „Życie jest piękne by ryzykować. Chroń swoje zdrowie – zrób test na HIV" – wyróżnienie – Sara Szuster z kl. I TOR. Op. p. B. Jóźwiak.

29. XIII Konkurs Matematyczny „EUKLIDES" – w etapie szkolnym udział wzięło 28 uczniów, w etapie rejonowym szkołę reprezentowali: Patrycja Łukomska z kl. III TE, Aneta Sadowska z kl. III TH, Bartosz Florczak z kl. III TE, Rafał Stępniak z kl. III TH. Op. p. B. Kaźmierczak-Nowak, p. E. Kowalska, p. K. Pietrzak.

30. XIII Konkurs Wiedzy Geograficzno – Turystycznej o Regionie Łódzkim „Województwo w sercu Polski" – szkołę reprezentowali: Paulina Fijałkowska z kl. I TOT, Maciej Pawlak z kl. II TOT i Ewelina Kaczmarek z kl. III TOT.

Op. p. R. Kubicka.

31. Konkurs Fizyczny „LWIĄTKO 2012" – w etapie szkolnym udział wzięło 8 uczniów. Op. p. D. Lewiński.

Młodzież odnosi sukcesy, uczestnicząc w zawodach sportowych:
• liga lekkoatletyczna dziewcząt – II miejsce w mistrzostwach powiatu, III miejsce w rejonowej Licealidzie,
• liga lekkoatletyczna chłopców – II miejsce w mistrzostwach powiatu, V miejsce w rejonowej Licealiadzie, 
• sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt - III miejsce, 
• piłka koszykowa dziewcząt – III miejsce w finale powiatowym,
• piłka ręczna chłopców – III miejsce w mistrzostwach powiatu,
• tenis stołowy dziewcząt – III miejsce w mistrzostwach powiatu,
• piłka siatkowa chłopców – III miejsce w finale powiatowym

ponadto udział :

• w „Pucharze wiosny" w biegach przełajowych,
• IV Turnieju siatkówki dziewcząt z okazji Święta Niepodległości o puchar Starosty Kutnowskiego

Opiekę nad uczniami sprawowali p.B.Jóźwiak, p.P.Kubicki i p.M.Rymarkiewicz.

Wzięliśmy czynny udział w akcjach charytatywnych:

* „Kromka chleba z kilogram makulatury"
* zbiórka pustych tonerów i kartridży do drukarek laserowych i atramentowych,
* akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę",
* akcja „Gorączka złota",
* Honorowym Krwiodawstwie – 67 pełnoletnich uczniów oddało łącznie 34 ml czystej krwi.