Spis treści

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Olimpiady

 1. VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna - 1 finalista.
 2. III Olimpiada Wiedzy o Turystyce - 2 finalistów.
 3. XLII Olimpiada Historyczna - 2 uczniów reprezentowało szkołę w etapie okręgowym.
 4. XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - 3 uczniów reprezentowało szkołę w etapie okręgowym.
 5. I Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich - 3 uczniów reprezentowało szkołę w etapie okręgowym.
 6. IX Olimpiada tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ..." - 1 uczeń reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim.
 7. III Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym - 1 uczeń reprezentował szkołę w II etapie.
 8. Olimpiada Solidarności - 1 uczeń reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim.
 9. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „EUKLIDES” - 3 uczniów reprezentowało szkołę
  w etapie rejonowym.
 10. XXV Olimpiada Teologii Katolickiej - 1 uczeń reprezentował szkołę w etapie diecezjalnym.
 11. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS - 3 uczniów reprezentowało szkołę w etapie powiatowym.

Konkursy Ogólnopolskie 

 1. XI Ogólnopolski Konkurs Norwidowski - 1 finalista.
 2. XV Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska” - 1 finalista.
 3. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 3 miejsce w etapie wojewódzkim i 1 wyróżnienie.
 4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach - 1 uczeń reprezentował szkołę w II etapie.
 5. Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  „Poznaj swoje prawa w pracy” - 2 uczniów reprezentowało szkołę w etapie regionalnym.
 6. XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - 3 uczniów reprezentowało szkołę w etapie diecezjalnym.

Konkursy o zasięgu wojewódzkim, rejonowym, regionalnym, powiatowym

 1. Plebiscyt - Kreatywna klasa - VII miejsce w województwie.
 2. Konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach” - VIII miejsce w województwie.
 3. XX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych - 3 miejsce 
  w kategorii: twórczość literacka.
 4. Łódzki Konkurs Wiedzy o podatkach - 1 uczeń reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim
 5. Konkurs Plastyczny „Świat w kolorach” - 3 wyróżnienia.
 6. VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak zaczyna się miasto?” - 3 miejsce i 1 wyróżnienie.
 7. Powiatowy konkurs plastyczny na projekt znaku graficznego LOGO oraz HASŁO promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień, w szczególności od narkotyków (dopalaczy)
  - 6 nagród i 6 wyróżnień.

Turnieje

 1. VI Turniej Wiedzy Ekonomicznej  „Polski Przedsiębiorca w obliczu rosnących dysproporcji społecznych i wyzwań dla gospodarki” - 3 finalistów.

Osiągnięcia sportowe

 1. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych - trzy I miejsca, jedno II miejsce, cztery III miejsca.
 2. Turniej piłko nożnej w ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych” - I miejsce
 3. Piłka nożna dziewcząt - Turniej Orlika - I miejsce.
 4. Siatkówka plażowa chłopców - I miejsce w Mistrzostwach Powiatu i II miejsce
  w Mistrzostwach Rejonu.
 5. Indywidualne biegi przełajowe - II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu.
 6. Liga lekkoatletyczna chłopców - II miejsce w Mistrzostwach Powiat i III miejsce
  w Mistrzostwach Rejonu.
 7. Piłka ręczna dziewcząt - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 8. Piłka koszykowa dziewcząt - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 9. Piłka nożna dziewcząt - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 10. Piłka siatkowa chłopców - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 11. Piłka nożna chłopców - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 12. Liga lekkoatletyczna dziewcząt - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 13. Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 14. Piłka ręczna chłopców - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.

Ponadto:

 1. Brązowa Tarcza Jakości w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016.
 2. Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie został laureatem Honorowej Nagrody Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym, aktywnie współpracującym merytorycznie lub organizacyjnie z TPZK lub też wspierającym jego działalność statutową.
 3. Szkoła otrzymała tytuły:
 1. „Szkoły wolnej od dopalaczy”,
 2. „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”,
 3. „Teatr szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka”.

Młodzież włącza się w działalność charytatywną np.:

 1. akcja honorowego krwiodawstwa
 2. akcja „Podziel się posiłkiem”
 3. program „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
 4. praca w Hospicjum Kutnowskim
 5. kwesta publiczna na rzecz renowacji zabytkowych pomników na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie i w Łąkoszynie.