Spis treści

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Olimpiady

 1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej- 5 uczniów brało udział w etapie szkolnym,
  Olga Piątkowska z klasy IV TE zakwalifikowała się do II etapu w Łodzi
 2. II  Olimpiada  Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich - w szkolnym etapie udział wzięło 16  uczestników, do II etapu zakwalifikowały się 3 uczennice: Olga Piątkowska – IV TE, Dominika Sobczyk – IV TE, Emilia Piątek – II TE
 3. Ogólnopolska Olimpiada Solidarności. „Dwie dekady historii"- Klaudia Błaszczyk kl. IIITOR i Damian Święcki - awans do etapu wojewódzkiego(II etapu)
 4. Olimpiada Solidarności- awans do etapu wojewódzkiego -  Damian Święcki III TL
 5. IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna- przystąpiło  36 uczniów z klas II, III i IV technikum logistycznego - etap II (regionalny) odbył się w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu – przystąpiło  czterech uczniów Milena Kawka III TL, Beata Matuszewska IV TL, Mateusz Brząkała IVTL, Łukasz Zalewski IV TL
 6. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS - Powiatowy, wojewódzki -wojewódzki O. Piątkowska, Z. Urbanek,E. Kotlińska.,12 m-ce O. Piątkowska
 7. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - finalistka Beata Matuszewska – kl. IV TL (indeks Uniwersytetu Gdańskiego)
 8. Olimpiada Solidarności Dwie Dekady Historii- Klaudia Błaszczyk z kl. IIITOR zakwalifikowała się  do etapu wojewódzkiego
 9. Olimpiada religijna- Etap diecezjalny- Klaudia Milczarek, Paulina Łochyńska

Konkursy 

 1. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Understand”- Gracjan Estkowski – 7. Miejsce
 2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny Elżbieta Zawacka "ZO i Cichociemni"- Drużyna w składzie : Nina Bonawenturczak kl. IVTOR ,  Adam Jardzioch kl. IVTOR,  Igor Rolewski kl. IVTOR ( jedna z osiemnastu drużyn w Polsce), awans do finału
 3. XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Polska Piastowska”- Awans do finału ogólnopolskiego – Gabriela Wojciechowska i Kinga Adamczewska II TOR
 4. Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę" ( trójetapowy)- Etap szkolny:I miejsce- Piotr Rojek kl. III TE, III miejsce- Emilia Piątek kl. II TE
  Uczniowie awansowali do etapu regionalnego konkursu( II etap)
 5. XVIII edycja Konkursu Matematycznego EUKLIDES organizowanego przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych  - Udział brało 14 uczniów z klas trzecich.Zakwalifikowały się do etapu rejonowego 2 osoby: Dryńkowska Ewa kl. III TE i Skowron Mateusz kl. III TOR
 6. „Żołnierze Wyklęci – obudźcie Polskę ”Łęczyca/Łódź - awans do etapu wojewódzkiego -  Damian Święcki III TL, ostatecznie VIII miejsce, awans do etapu wojewódzkiego – Piotr Rojek i Emilia Piątek
 7. Plebiscyt Dziennika Łódzkiego „ Kreatywna klasa województwa łódzkiego”- V miejsce w województwie łódzkim – klasa II TOR
 8. Konkurs językowy dla szkół ponadgimnazjalnych „Pokaz nam język”- Półfinał ogólnopolski uczeń Artur Dębski (klasa IV TH, wynik 39/40,uczeń Adam Jardzioch (klasa IV TOR, wynik 38/40)
 9. Wojewódzki konkurs plastyczny „Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych” w Łodzi- uczennica Paulina Fus otrzymała wyróżnienie w kategorii rzeźba – IV TOR
 10. Konkurs ekologiczny’’ Walory przyrodnicze województwa łódzkiego”- I miejsce – Jagoda Pawłowska – klasa I TOR , II miejsce – Monika Stasiak – klasa I TOR, III miejsce – Karolina Żandarowska- klasa I TOŚ, Maciej Frydrysiak klasa I TE. 
 11. Konkurs dziennikarski organizowany przez MDK- wyróżnienie Ewa Dryńkowska kl. III TE,wyróżnienie Karolina Żandarowska kl I TOŚ
 12. OKR -etap rejonowy  - IV miejsce  oraz udział w etapie wojewódzkim Natalia Katarzyńska kl. I TOR, Gracjan Estkowski: 1 m. w eliminacjach powiatowych i rejonowych; udział w przeglądzie wojewódzkim w Łodzi
 13. Konkurs Wiedzy o Francji „Francja? Znam to” w ramach Dni Frankofonii w Kutnie organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Kutnie - I miejsce – Krystian Górczyński I TL,II miejsce – Mateusz Ogiński I TL, III miejsce – Damian Święcki i Dominik Dębski III TL – etap szkolny;
 14. Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną „Dorobek II Rzeczypospolitej”- I miejsce - Karolina Żandarowska I TOŚ, II miejsce – Nikoletta Walczak I TE 
 15. XVIII Konkurs Wiedzy Geograficzno- Turystycznej o Regionie Łódzkim "Województwo w sercu Polski"- dotarcie do finału – 2 osoby z III TOR: Natalia Czarnecka, Paulina Zacharska
 16. XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika- III miejsce Sylwia Szadkowska z kl. IV TE
 17. X Międzyszkolny Konkurs Wierszy Patriotycznych "Warto pamiętać":- Olga Piątkowska IV TE i Gracjan Estkowski II TE - 1m.,Monika Kołaczyk III TE - 2m.Wyróżnienia otrzymali:Sylwia Biegalska III TOR, Michał Czekalski II TI, Joanna Kolos II TH, Julia Stolińska II TE, - w kategorii poezja śpiewana:, Aleksandra Szukalska I TL - 2m., Patrycja Prószkowska II TOR- 3m. 
 18. Konkurs recytatorski „Mały Książę” w ramach Dni Frankofonii w Kutnie, I miejsce – Sylwia Biegalska III TOR, III miejsce Patryk Gaś I TL;
 19. XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Polska Piastowska” Białystok - awans do finału ogólnopolskiego –Gabriela Wojciechowska (32 miejsce w finale)
 20. Poznaj swoje prawa – etap regionalny Klaudia Milczarek, Paulina Łochyńska
 21. Gra miejska „Śladami historii i zabytków Kutna” II miejsce – drużyna dziesięcioosobowa (klasy I TE/TOŚ, TH i TI)

Sukcesy sportowe

 1. Liga lekkoatletyczna chłopców – Mistrzostwa Powiatu- II miejsce, Mistrzostwa Rejonu – II miejsce, Mistrzostwa Województwa – X miejsce
 2. Piłka ręczna chłopców- Mistrzostwa Powiatu III m-ce
 3. Piłka Ręczna Dziewcząt- Mistrzostwa Powiatu II miejsce
 4. Tenis Stołowy chłopców – Mistrzostwa Powiatu II miejsce
 5. Tenis Stołowy dziewcząt - Mistrzostwa Powiatu IV  miejsce,
 6. Liga lekkoatletyczna dziewcząt – Mistrzostwa Powiatu – V miejsce
 7. Piłka koszykowa chłopców- Mistrzostwa Powiatu – II miejsce
 8. Piłka koszykowa dziewcząt – Mistrzostwa Powiatu – III miejsce
 9. Piłka siatkowa chłopców – Mistrzostwa Powiatu- II miejsce
 10. Piłka siatkowa dziewcząt – Mistrzostwa Powiatu- IV miejsce
 11. Piłka nożna dziewcząt - Mistrzostwa Powiatu – III miejsce
 12. Piłka nożna chłopców - Mistrzostwa Powiatu – IV miejsce
 13. Siatkówka Plażowa chłopców – Mistrzostwa Powiatu – I miejsce, Mistrzostwa Rejonu – II miejsce
 14. Siatkówka Plażowa dziewcząt - Mistrzostwa Powiatu  - III miejsce
 15. Licealiada – Indywidualne Biegi Przełajowe – IV miejsce Magdalena Kołodziejska.  

Ponadto:

 • Zrealizowano projekt: „ Historia nie zawsze nudna” wraz z Muzeum Regionalnym w Kutnie i Kutnowskim Towarzystwem Historycznym (opiekun Piotr Bielicki)
 • Zajęcia warsztatowe  z analizy tekstów źródłowych (10 osób) – Muzeum Regionalne w Kutnie, prowadzący dr Piotr Stasiak
 • Zajęcia taneczne z tańców barokowych – trzy spotkania  (5 osób) – Muzeum Regionalne w Kutnie, prowadzący - Maciej Lubicz Rąbalski
 • Realizacja projektu „Wywalcz Jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnych” – Michał Prokopiak, Mateusz Kubiak, Adrian Wiliński, Dawid Borys  klasa IV TI
 • Koło dziennikarsko-teatralne przygotowało wieczór poetycki wraz z Miejskim Ośrodkiem Socjoterapii, oraz spektakl oparty na fragmentach sztuk Szekspira, jak również pantominę pt. „Za szybą” wraz z uczniami z SOSW nr 2 – opiekunowie, p. Dorota Chojnacka, p. Halina Sankowska, p. Emilia Koralewska, scenografia p. Monika Kowalska
 • Przygotowano program artystyczny Varietes "Grabski" na szkolne i powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej (układy taneczne przygotowały panie: Barbara Jóźwiak i Katarzyna Szczepaniak)  - p. Anna Janiak
 • Przygotowano program artystyczny "Pamiętamy" z okazji powiatowych obchodów 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego (we współpracy z K. Szczepaniak i P. Bielickim) - wspólpraca z NSZZ "Solidarność", Kutnowskim Towarzystwem Historycznym i Starostwem Powiatowym. – p. Anna Janiak
 • W dniach 11 i 20 października odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne w ramach kolejnego wspólnego projektu Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie (p. Halina Sankowska i p. Elżbieta Trawczyńska) i TPZK „Zielono nam – uczymy się, jak dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego”. Celem wypraw było wzbudzenie świadomości ekologicznej uczestników i zapoznanie ich ze stanem środowiska w powiecie kutnowskim. W czasie trwania projektu młodzież odwiedziła Grupową Oczyszczalnię Ścieków  i sortownię w firmie Toensmeier, gdzie odbyły się prelekcje nt. oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej oraz sortowania i utylizacji odpadów.

Młodzież włącza się w działalność charytatywną:

 • Zostały przeprowadzone 2 akcje krwiodawstwa zorganizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oddział w Kutnie ( 21 września i 29 listopada). Uczestniczyli w nich pełnoletni uczniowie klas III i IV. – opiekun p. Joanna Maruszewska
 • Podpisano porozumienie wolontariackie między naszą szkołą, a Domem Pomocy Społecznej w Kutnie, młodzież odwiedza pensjonariuszy i spędza z nimi czas czytając książki, spacerując itp.  – opiekunami grupy młodzieży są p. Mirosława Pietrzykowska i p. Aleksandra Szymańska
 • Współpraca z SOSW nr 2 i MOS w Żychlinie. – p. D. Chojnacka i p. H. Sankowska; Zbiórka darów dla Hospicjum Kutnowskiego;
 • Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”;
 • Kwesta na ratowanie starych grobów na kutnowskich cmentarzach  (9 osób)
 • Wystawa okolicznościowa związana z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza (8 osób)
 • Akcja charytatywna Fundacji DKMS (10 osób)