Spis treści

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Olimpiady:

 1. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” -Justyna Kieszkowska     kl. IIITOŚ Karolina Żandarowska kl. IIITOŚ. Zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego olimpiady
 2. Olimpiada Historyczna - Mikołaj Lewaniak, Rafał Kanas -został zakwalifikowany  do etapu okręgowego olimpiady
 3. Olimpiada  Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich. Paulina Jędrzejczak IV  Te – finalistka, Żaneta Pabin IVTE, Kacper Szyszka III TE - wyróżnienie
 4. III. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - Uniwersytet Gdański w Sopocie. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie: Weronika Prószkowska IIITL, Bartosz Janusiewicz IIITL, Jakub Tomaszewski III TL, Jakub Rulewicz IITL, Damian Pietrzak IVTL, Paulina Zawadzka  IVT, Bartosz Janusiewicz, klasa III TL etap centralny – indeks Uniwersytetu gdańskiego w Spocie
 5. Olimpiada Teologii Katolickiej- do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się uczniowie: Garstka Joanna uczennica klasy III TL, Frydrysiak Maciej uczeń klasy III TE 
 6. XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna -Magdalena Pietrzykowska, klasa 4 TL, finalistka
 7. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich -Paulina Jędrzejczak, klasa IV TE - finalistka

Konkursy:

 1. Portret doktora Antoniego Troczewskiego - Muzeum Regionalne w Kutnie I miejsce -prezentacja wykonana przez Mateusza Szymańskiego i Michalinę Kupisz z klasy III TOR
 2.  VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa” zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi -Patrycja Gruszczyńska z klasy III TE - otrzymała wyróżnienie
 3.  Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”, do etapu regionalnego zakwalifikowały się dwie osoby: Paulina Jędrzejczak i Żaneta Pabin z klasy IV TE
 4. Szkolny konkurs na wiersz patriotycznych - I miejsce Karolina Darmach z klasy I TOR
 5.  XX Konkurs Matematyczny „EUKLIDES” organizowany przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych  w Bydgoszczy. Awans trzech osób do etapu rejonowego: Joanna Garstka(3tl), Kacper Szyszka (3te),Mateusz Jóźwiak (3ti).
 6.  Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” do etapu regionalnego zakwalifikowały się 2 uczennice, Paulina Jędrzejczak zajęła III miejsce w etapie regionalnym i zakwalifikowała się do etapu centralnego
 7. XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble,  III miejsce w kraju -Krzysztof Tomczak III TE i Mateusz Jóźwiak III TI oraz najlepsza Szkoła ponadgimnazjalna w województwie łódzkim
 8. Szkolny konkurs plastyczny pt„ Jan Paweł II oczami młodych - XVIII Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa ” -miejsce I – Patrycja Popławska klasa III TL, miejsce II – Julianna Skalska klasa I TOR i Patrycja Gruszczyńska klasa III TE , miejsce III – Żaneta Pabin  klasa IV TE 
 9.  „Wielki Test Historyczny, Kutno-Ludzie, Historia, Zabytki” zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie pod patronatem Prezydenta Miasta Kutna Mateusz Jóźwiak z kl. IIITI został laureatem V miejsca w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 10. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Kazimierz Wielki   i Jego czasy" Sylwester Wieczorkowski z kl. IVTL zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu
 11. Ogólnopolski finał XVIII Konkursu Historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych „Polska Piastowska” Sylwester Wieczorkowski zdobył tytuł finalisty ogólnopolskiego finału XVIII Konkursu Historycznego „ Polska Piastowska”( uczeń uzyskał szóste miejsce i zdobył indeks na studia wyższe)
 12. V Festiwal Historyczny „Tradycja i Pamięć Dzieje II Rzeczypospolitej”, Damian Drzewiecki kl. ITI, uzyskał IV miejsce w finale międzypowiatowym Festiwalu Historycznego                     
 13. Międzyszkolny konkurs plastyczny OIP w Łodzi, Patrycja Gruszkowska-wyróżnienie
 14. Międzyklasowy konkurs matematyczno -logiczny: ”Eksperci logicznego myślenia”.1 miejsce :uczniowie klas technikum informatycznego: Damian Neugebauer- ITI, Adam Zduńczyk- IITI, Mateusz Jóźwiak -IIITI, Damian Górecki -IVTI
 15. Konkurs szkolny: „Mistrz logicznego myślenia”, 1 miejsce: Damian Pietrzak- IV TL
 16. Konkurs plastyczny:” Grabski włącza logiczne myślenie”1 miejsce :Karolina Darmach -ITOR, wyróżnienie :Aleksandra Brzozowska- II TE
 17. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "EUREKA". Organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Udział wzięło 22 osoby, 2 otrzymały dyplomy z wyróżnieniem oraz książki, pozostałe dyplomy uczestnictwa.
 18. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "EKO - PLANETA".  Organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Udział wzięło 22 osoby,  2 otrzymały dyplomy z wyróżnieniem oraz książki, pozostałe dyplomy uczestnictwa
 19. Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "FIZYKA WOKÓŁ NAS". Organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, II - miejsce - Natalia Dzięgielewska I ATL, III - miejsce - Izabela Morawska I ATL, wyróżnienie - Julia Drążczyk - I ATL
 20. III Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy "PRACA NIE SZKODZI". Organizatorem jest ŁCDNiKP, współorganizatorem Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, I - miejsce - Hubert Nowakowski I TI
 21. VI Festiwal Frankofonii:
  • udział w konkursie piosenki francuskiej (Julia Andrysiak klasa II TL, Oliwia Gajewska klasa II TL, Natalia Stefaniak klasa II TOR, Izabela Jabłońska klasa I ATL); 
  • udział w konkursie wiedzy o Francji – około 30 uczniów ( II TL i III TL); etap powiatowy: Krystian Górczyński, Jakub Tomaszewski, Weronika Prószkowska III TL;
  • udział w konkursie plastycznym pt. „Mój podręcznik do języka francuskiego-projekt okładki”: - około 15 uczniów (I, II i III TOR); II miejsce – Julianna Skalska I TOR, Wyróżnienie – Angelika Puchalska klasa III TOR;
  • Konkurs pt.: „Żywe obrazy”: I miejsce – Natalia Kopeć i Rozalia Ratajczyk II TOR
  • organizacja konkursu recytatorskiego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz udział w konkursie recytatorskim ( Karolina Wojtalik klasa I BTL, Natalia Katarzyńska klasa III TOR); I miejsce – Natalia Katarzyńska klasa III TOR
 22. Konkurs „ talent za talent”  organizowany przez Stowarzyszenie Cognitis, Damian Pietrzak, klasa 4 TL, wyróżnienie
 23. XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Julia Dudkiewicz, II TE, Izabela Morawska, I ATL, etap diecezjalny
 24. Publiczna debata oxfordzka „Piłsudski czy Dmowski?- dwie wizje niepodległości, Natalia Kopeć kl. IITOR, Rozalia Ratajczyk kl. IITOR, Krystian Kubiak kl. II TOR, Rafał Kanas kl. IITE, Justyna Kieszkowska kl. III TOŚ, Kamila Woźniak kl. IIITE, Wojciech Pasiński kl. IIITE. Wygrali publiczną debatę miejską związaną   z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dra Troczewskiego

Zawody sportowe

 1. I miejsce piłka siatkowa dziewcząt – mistrzostwa powiatu
 2. II miejsce piłka siatkowa dziewcząt- rejon wojewódzki
 3. III miejsce piłka siatkowa chłopców- mistrzostwa powiatu
 4. II miejsce siatkówka plażowa dziewcząt – mistrzostwa powiatu
 5. III miejsce siatkówka plażowa dziewcząt- rejon wojewódzki
 6. III miejsce siatkówka plażowa chłopców – mistrzostwa powiatu
 7. II miejsce piłka nożna dziewcząt – mistrzostwa powiatu
 8. II miejsce piłka nożna chłopców – mistrzostwa powiatu
 9. piłka koszykowa dziewcząt – mistrzostwa powiatu, udział
 10. piłka koszykowa chłopców – mistrzostwa powiatu, udział 
 11. I TE – Natalia Prószkowska, Sandra Kornacka, Marta Ciesielska 

Młodzież uczestniczyła w wolontariacie

 1. Działania na rzecz podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Kutnie Kwesta na ratowanie starych grobów na kutnowskich cmentarzach:  Sandra Jaworski i Paulina Nowicka z klasy IV TH, Kacper Gajewicz i Paweł Godziemski  kl. IV TL, Klaudia Staniszewska  kl. III TH   
 2. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt – Aleksandra Szukalska IIITL. 
 3. Ogólnopolska akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” (dary przekazała każda klasa) 
 4. Wystawa okolicznościowa związana z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza
 5. Szlachetna Paczka -  Damian Pietrak, kl. IVTL 
 6. Akcja "Rodacy Bohaterom. Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach" , 
 7. Zbiórka w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy -  Karolina Jędrzejczak, kl. IV TH 
 8. Kwesta na rzecz Hospicjum Kutnowskiego - Justyna Sochacka i Monika Pońska, kl. IV TH, Martyna Ludwiczak i Weronika Prószkowska, kl, III TL