Spis treści

Osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005

 • XVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - do zawodów II stopnia zakwalifikowali się: Joanna Kulazińska, Agata Lepczyńska z kl. III TH,Marzena Adamska, Agnieszka Chmielecka z kl. V LH, Monika Kurantkiewicz z kl. V DLE, Beata Wojciechowska, Dminika Lewandowska z kl. V ALE opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Anna Staniszewska
 • V Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, do II etapu zakwalifikowano 12 uczniów: Małgorzatę Kulazinską, Joannę Kulazińską, Agatę Lepczyńską z kl. III TH, Małgorzatę Matuszewską, Sylwię Tarczyńską Annę Puscian, Małgorzatę Marciniak, Łukasz Sobański, Krzysztof Szenfeld, z kl.  V BLE, Monikę Kurantkiewicz, Jarosława Mordzaka, Marcin Kowalczyk, z kl. V DLE. W finale szkołę reprezentowały: Sylwia Tarczyńska z kl.V BLE i Joanna Kulazińska z kl. III TH opiekę sprawowała p. Krystyna Pisarska
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich -w etapie szkolny udział wzięło 69 uczniów. W zawodach okręgowych szkołę reprezentowali: Monika Adamska, Agnieszka Chmielecka z kl. V LH, Iwona Wichlińska z kl. V BLE, Łukasz Kosnowicz z kl. V CLE. W finale szkołę reprezentowała Monika Adamska z kl. V LH, ( otrzymała zaświadczenie uprawniające ją do zwolnienia z egzaminu z przygotowania zawodowego i ocenę celującą) opiekę nad uczniami sprawowała p. Wanda Poleska
 • Regionalny Konkurs Literacki pt.: "Sierpień ' 80 w życiu mojej rodziny i historii Polski". Wysłano prace 4 uczniów: Olgi Grad, Bartłomieja Krukara z II B LP e-a, Tomasz Dudkowski i Sebastian Mroczek z kl. II A LP e-a. Nagrodą był wyjazd wraz z opiekunem do Brukseli. Opiekę sprawowali p. I. Smolińska, p. P. Bielicki. Nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli zdobył Sebastian Mroczek z kl. II A LPe-a
 • IV edycja Konkursu Plastycznego Małe Ojczyzny pt. "Spowiadam się drzewom" - szkoła otrzymała dyplom za aktywny udział, I miejsce w konkursie zdobyły: Ilona Grzelak z kl. III LPs, Aleksandra Kargulewicz z kl. II LPs, wyróżnienie - Magdalena Matusiak z kl. I TH opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Magdalena Maserak
 • XV seminarium Studenckie "Problemy Ochrony Środowiska" - wysłano prace Moniki Antczak i Magdaleny Pogorzelskiej z kl. II TE, wyróżnienia otrzymała Magdalena Pogorzelska z kl. II TE. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Renata Ignaczak
 • Konkurs Historyczny "Śladami historii i zabytków Kutna" - I miejsce zajęła Monika Jóźwiak. Opiekę na uczestniczką sprawowała p. R. Ignaczak
 • VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - w etapie rejonowym szkołę reprezentowała Małgorzata Marciniak z kl. III TE. Opiekę na uczestniczką sprawowała p. Anna Janiak
 • Konkurs ogłoszony przez KDK na kartkę świąteczną z wizerunkiem anioła. Wyróżnienia otrzymały: Justyna Cicherska, Iwona Kowalewska z kl. III LPs Magdalena Lepalczyk z kl. I TH, Sylwia Bielicka z kl. TE, Kamila Lewińska z kl. I LPs. Prace uczennic zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w KDK. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. K. Sobczyk i p. Magdalena Maserak
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2005. Wyróżnienia otrzymali: Anna Bielicka z kl. I LPs, Jakub Szymczak z kl. I TE, Łukasz Kosnowicz z V C LE, Grzegorz Dzierzgwa z kl. V DLE. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Maria Sulej
 • Konkurs "Zwierzęta powiatu kutnowskiego" - wyróżnienia otrzymały Marta Jatczak i Agnieszka Komorowska. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Renata Ignaczak
 • Konkurs przedsiębiorczości - do finału głównego zakwalifikowały się dwie drużyny w składzie: Monika Kurantkiewicz, Dorota Komorowska Jarosław Mordzak z kl V DLE. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Maria Pływacz i p. Ewa Kowalik
 • Konkurs "Krajobraz wsi naszej" - II miejsce zajęła Magdalena Maćkiewicz z kl I TE. Opiekę nad uczestniczką sprawowała p. Magdalena Maserak
 • Drużyna w składzie: 11 dziewcząt i 9 chłopców zdobyła Puchar Wiosny w biegach przełajowych w kategorii: Szkoły Ponadpodstawowe. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Barbara Jóźwiak

W zawodach sportowych LICEALIADA 2004/2005 młodzież reprezentowała szkołę w niżej wymienionych dyscyplinach:

 • piłka koszykowa dziewcząt i chłopców - III miejsce
 • tenis stołowy dziewcząt i chłopców - III miejsce dziewcząt
 • sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców: II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopcy.
 • XIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - do zawodów II stopnia zakwalifikowały się: Mariola Durys z III TE, Justyna Szadkowska, Ewelina Tarczyńska, Malwina Wódka - IV TE. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Ewa Kowalik

Ponadto jesteśmy dumni, że nasza młodzież od wielu lat włącza się w działalność charytatywną, w bieżącym roku szkolnym uczniowie pracowali jako wolontariusze w akcji "Prezent pod choinkę", wysłano 4 paczki dla dzieci polskich na Ukrainie.