24 i 25 października w Kutnowskim Domu Kultury uczniowie „Grabskiego” obejrzeli „Chłopów” w reżyserii D. K. i H. Welhhmanów. Najnowszy film twórców „Twojego Vincenta” zachwycił zarówno formą, jak i pomysłem na adaptację powieści polskiego noblisty – W.S. Reymonta. Widzów zachwyciły nawiązania do malarstwa J. Chełmońskiego, J. Fałata czy A. Gierymskiego i niezwykła, nawiązująca do kultury dawnych Słowian, muzyka. Reżyserzy zadbali o przedstawienie ponadczasowości historii, wpisując życie mieszkańców Lipiec w świat wartości współczesnego człowieka. Odnieśli je do fundamentalnych kwestii: miłości, pracy, relacji międzyludzkich i wreszcie przemijania, i śmierci. Film nie jest wiernym odzwierciedleniem powieści, ale zachowuje najważniejsze wątki oryginału i poddaje je ciekawej reinterpretacji. Niewątpliwie przybliża młodopolską powieść nastoletnim odbiorcom i jest cennym narzędziem w odczytaniu i głębszym zrozumieniu obowiązkowej lektury w szkole ponadpodstawowej.

chlopi

Uczniowie Grabskiego pierwszy raz przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Jej głównym celem jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie zdolności i pasji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarze TSL, pobudzenie ich twórczego myślenia, a także przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższych, które kształcą na kierunkach TSL.

Olimpiada Logistyczna w MWSLiT we Wrocławiu została wpisana do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, uprawniając laureatów i finalistów do zwolnienia z pisemnego egzaminu zawodowego

Koordynatorem w Zespole Szkół Nr 3 pani Agnieszka Smolarczyk.

Życzymy powodzenia!

Bliska sercu współczesnego człowieka jest ekologia. Temat ten zainteresował również uczniów „ Grabskiego”. W naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne w ramach realizacji projektu, pt. „ Województwo łódzkie ogrodem Polski’’ . Projekt ten zainicjował marszałek województwa łódzkiego Grzegorza Schreiber , a został on sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Zadaniem projektu jest upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz poprawienie stanu ekosystemów naszego województwa. W zajęciach uczestniczyło około 30 uczniów z klasy IV TOŚ, IV TPG . Lekcje składały się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas warsztatów młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat retencji wody i zachowań proekologicznych. Uczniowie zyskali świadomość dotyczącą odpowiedzialnego zachowania ludzi wobec natury oraz otaczającego nas świata roślin. W części zajęć praktycznych młodzież rozpoznawała gatunki ziół, uczyła się, jak je sadzić, a potem pielęgnować. Prowadzący warsztaty obejrzeli nowo otwartą pracownię ekologiczną oraz wpisali się do kroniki szkolnej.

Jak co roku uczniowie Grabskiego przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W pierwszej edycji walczyło 35 naszych uczniów na tle kilku tysięcy z całej Polski. Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, a koordynatorem w Zespole Szkół Nr 3 pani Agnieszka Smolarczyk.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w szczególności uczących się zawodów: technik logistyk, technik spedytor i technik magazynier-logistyk. Jej celem jest m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzenie wiedzy logistycznej oraz wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy. Olimpiada została umieszczona w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024.

Życzymy powodzenia!

elektrosmieci plakat

Drodzy uczniowie, z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Agata Kraszewska, za sprawą uczniów i rodziców, została zgłoszona do nagrody dla najbardziej zaangażowanych, cenionych i lubianych nauczycieli.
Konkurs organizuje DZIENNIK ŁÓDZKI i EXSPRESS ILUSTROWANY.
Szczegóły konkursu na stronie: www.dzienniklodzki.pl/nauczyciel
ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!
agata

W dniu 13 października podczas uroczystości szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodzeni zostali laureaci konkursów o krajach obcojęzycznych oraz laureaci konkursu na najlepsze przebranie symbolizujące wybrany kraj, organizowanych z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Uprzejmie dziękujemy wydawnictwom PWN oraz Pearson za ufundowanie nagród, a laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Nominacja Szkola 60179