Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach o tematyce historycznej, w tym - o dziejach naszego miasta.

9 grudnia 2022 roku odbył się Wielki Test Historii 2022 pt. Kutno w drodze, a 10 lutego  2023 roku w Muzeum Regionalnym w Kutnie nastąpiło uroczyste podsumowanie rezultatów konkursu. 

gj

Spośród laureatów  Wielkiego Testu,  czołowe lokaty zajęli nasi uczniowie:

  • II miejsce- Błażej Kuźmiński kl. IITL
  • III miejsce- Piotr Wiśniewski kl. IITL
  • V miejsce- Jakub Zachmac kl. II TL

Opiekę nad młodzieżą sprawował p. Grzegorz Jaskułowski

pdpz

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.


Wyjątkowa uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów dla 370 najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych odbyła się w Łodzi. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice naszej szkoły - Natalia  Chmielecka  z klasy IV Te g  oraz Paulina Kuźnica z klasy IV TE p . Listy gratulacyjne otrzymały z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty p. Waldemara Flajszera oraz Wojewody Łódzkiego p. Tobiasza Bocheńskiego.
Dziewczęta dzięki ciężkiej pracy, wysiłkowi i zaangażowaniu w naukę osiągnęły sukces.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Dziękujemy także rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, którzy je wspierali w drodze na edukacyjny szczyt.

We wtorek, 7 lutego, po pandemicznej przerwie, cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej na apelu podsumowującym I półrocze roku 2022/2023.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak zapoznał uczniów i nauczycieli z danymi dotyczącymi wyników w nauce i frekwencją. Okazało się, że aż 24 uczniów może się poszczycić średnią powyżej 4,75.

FB IMG 16

WOSP dyplom2WOSP dyplom2

Przedstawiciele Zespołu szkół Nr 3 im. W. Grabskiego wzięli udział w powiatowych obchodach 160. rocznicy powstania styczniowego. Trzeba pamiętać, że Kutno odegrało ważną rolę podczas tego zrywu narodowego. Mieszkańcy naszego miasta licznie brali udział w działaniach powstańczych, często płacąc za swoje zaangażowanie najwyższą cenę – zesłania, a nawet śmierci. O tym, jak ważne było to miejsce na mapie działań zbrojnych świadczy fakt, że w styczniu i lutym 1863 r. przebywali w Kutnie członkowie Tymczasowego Rządu Narodowego, a w okolicy powstawały i działały liczne oddziały powstańcze.

Ostatnie lata upływały w cieniu pandemii i nie sprzyjały organizowaniu zabaw szkolnych. Na szczęście sytuacja wróciła już do normy i maturzyści znów mogli  bawić się na studniówkach. 14 stycznia w restauracji ,,Magnolia” odbył się właśnie  tradycyjny bal, w którym wzięła udział młodzież klas programowo najwyższych naszej szkoły. Punktualnie o 20.00 rozpoczął się polonez. Ten tradycyjny taniec prowadził pan dyrektor Wojciech Banasiak z uczennicą kl. IV TRg- Julią Topór.  Uczennice w pięknych kreacjach, uczniowie w eleganckich garniturach wkroczyli do sali bankietowej. Każdą klasę prowadziła wychowawczyni- IV TIg/IV TOŚg- pani Marta Bednarek,  IV TLg- pani Luiza Collins, IV THg/TRg- pani Sylwia Kubiak, IV TEg –pani Elżbieta Trawczyńska. Przez prawie cztery lata troszczyły się o swoich podopiecznych, a teraz uczestniczyły w ich balu studniówkowym- jedynym w swoim rodzaju i niepowtarzalnym, odbywającym się na sto dni przed maturą. 

W imieniu młodzieży głos zabrali Dawid Walczak i Wiktoria Górkiewicz z kl. IV TEg. Podkreślili wyjątkowość tego wieczoru i życzyli udanej zabawy koleżankom i kolegom oraz nauczycielom.