karma2 karma1

Na całym świecie 15 marca każdego roku  obchodzony jest Dzień Praw Konsumenta. Data stanowi  pamiątkę wystąpienia prezydenta Johna F. Kennedy'ego z  1962 roku , który  stojąc przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, wypowiedział brzemienną w skutki sentencję: „Consumers, by definition, include us all (...)” – „Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”. 

sdpk1sdpk

Ten dzień w sposób wyjątkowy przypomina , że każdy z nas jest konsumentem – w sklepie, w samolocie, na poczcie, płacąc rachunek za gaz, kupując mieszkanie czy zawierając umowę kredytową.   Organizacje konsumenckie  wspólnym głosem przypominają wówczas, że jesteśmy jako konsumenci - ważni,  nasz głos musi być słyszany, a  prawa przestrzegane. 

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”    

- Mikołaj Rej -

Obecnie wiele języków na świecie zagrożonych jest wyginięciem i według szacunków UNESCO, prawie połowie z 6000 języków grozi zapomnienie w ciągu kolejnych 2-3 pokoleń. Wychodząc naprzeciw takim niepokojącym informacją, podejliśmy działania wśród naszej społeczności szkolnej, aby propagować język ojczysty, jako wspólne dziedzictwo kulturowe. Pamiętajmy, że jest to również szczególnie trudny czas dla języka narodu UKRAIŃSKIEGO. Zatem w miesiącu „Konstytucji”, niech poprzez język rozkwitnie nadzieja na WOLNOŚĆ !

W dniu 21 lutego br. w ramach szkolnych obchodów III edycji Dnia Języka Ojczystego, aby utrwalić pamięć o języku polskim, a jednocześnie potwierdzić naszą wiedzę o nim, odbył się quiz online dla uczniów klas pierwszych ZS nr 3. Uczestnicy konkursu doskonale znali: gżegzółkę, pleonazmy, sor, deklinację, swornogacianina oraz oksymorony - brawo !

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą rok 2023 - Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z 550. rocznicą urodzin astronoma i 480. rocznicą jego śmierci.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych astronomów, który stworzył rzeczywisty model Układu Słonecznego. Tymczasem Kopernik miał różnorodne zainteresowania, podobnie jak inni renesansowi uczeni. Zajmował się medycyną, matematyką, prawem, kartografią, dyplomacją, filologią, a nawet strategią wojskową. Kierowała nim ciekawość, cechowały: odwaga myślenia i wytrwałość w dążeniu do prawdy, co zaowocowało wielkimi odkryciami.


Aby upamiętnić znakomitego uczonego, młodzież przygotowała prezentacje multimedialne i plakaty tematycznie związane z dokonaniami Kopernika. Zostały one wyeksponowane w holu szkoły, tak aby każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać.

Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach o tematyce historycznej, w tym - o dziejach naszego miasta.

9 grudnia 2022 roku odbył się Wielki Test Historii 2022 pt. Kutno w drodze, a 10 lutego  2023 roku w Muzeum Regionalnym w Kutnie nastąpiło uroczyste podsumowanie rezultatów konkursu. 

gj

Spośród laureatów  Wielkiego Testu,  czołowe lokaty zajęli nasi uczniowie:

  • II miejsce- Błażej Kuźmiński kl. IITL
  • III miejsce- Piotr Wiśniewski kl. IITL
  • V miejsce- Jakub Zachmac kl. II TL

Opiekę nad młodzieżą sprawował p. Grzegorz Jaskułowski

pdpz

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.


Wyjątkowa uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów dla 370 najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych odbyła się w Łodzi. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice naszej szkoły - Natalia  Chmielecka  z klasy IV Te g  oraz Paulina Kuźnica z klasy IV TE p . Listy gratulacyjne otrzymały z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty p. Waldemara Flajszera oraz Wojewody Łódzkiego p. Tobiasza Bocheńskiego.
Dziewczęta dzięki ciężkiej pracy, wysiłkowi i zaangażowaniu w naukę osiągnęły sukces.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Dziękujemy także rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, którzy je wspierali w drodze na edukacyjny szczyt.