bezp ferie

W tym roku szkolnym 2022/2023 ferie zimowe dla naszego województwa będą odbywały się w terminie od 16 do 27 stycznia 2023r.
Aby jednak przebiegały szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Dla rodziców i opiekunów jest to czas wzmożonego wysiłku organizacyjnego zapewniającego maksymalne warunki bezpieczeństwa tego wypoczynku. Okres zimowy niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. Rodziców, opiekunów oraz uczniów zachęcam do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi bezpiecznych ferii zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (www.grabski.edu.pl w zakładce informacje).

Szanowni uczniowie!
Odpocznijcie od obowiązków szkolnych, cieszcie się z braku sprawdzianów oraz kontroli obecności na zajęciach, przemyślanie organizujcie sobie czas wolny.

Zawsze dbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących, nie podejmujcie działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Zrelaksujcie się, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki.

Dyrektor
Wojciech Banasiak

loga gotowi

 

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy szkolenia w ramach projektu skierowanego do uczniów naszego Technikum  pn. „Gotowi na zmiany” - Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działanie XI.3.: Kształcenie zawodowe współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik programista oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej poprzez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu  do pracowni zawodowej grafiki i poligrafii cyfrowej, przeszkolenie 6 nauczycieli z zakresu szkoleń serwisowych i obsługi zakupionego sprzętu.

Całkowita wartość zadania to kwota 507.237,50 zł, z czego 456.513,75 zł stanowi wielkość dofinansowania w ramach Unii Europejskiej.

podziekowanie jas

Przed nami jedyne w swoim rodzaju święta – Boże Narodzenie.  Czas szczególny, wypełniony tradycją, rodzinnym ciepłem, pełen uroku i zadumy. Czas magiczny, przesycony głęboką symboliką choinki, pierwszej gwiazdki, opłatka, w którym zaczarowana jest niezwykła moc pojednania.  Czas niezwykły, w którym wyjątkowy klimat tworzą kolędy, pastorałki, pieśni i piosenki bożonarodzeniowe.

Na uroczystym, przedświątecznym apelu w klimat świąt wprowadził nas chór szkolny, który  zaprezentował nam kilka z nich. Uczniowie pod kierunkiem księdza Roberta Błaszczyka zaśpiewali  tradycyjne kolędy, a także z powodzeniem zmierzyli się z trudniejszymi utworami, np. „Adeste fideles”.

21 grudnia 2022 r. w szkolnej świetlicy odbyło się uroczyste wręczenie nagród w dwóch konkursach zorganizowanych przez bibliotekę szkolną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którego nasza szkoła już po raz drugi jest beneficjentem.
W pierwszym z nich - Szkolnym konkursie na projekt okładki książki – jury w składzie: p. Joanna Bogusławska, p. Justyna Chrzanowska i p. Robert Wilczyński wyłoniło następujących laureatów,
którzy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy:
1 m. – Patrycja Cieślik z kl. 1 TR za pracę „Spotkanie nad morzem”,
2 m. – Julia Zalewska z kl.IV TRP za pracę „Dwór cierni i róż”,
3 m. – Paulina Bartniak z kl. IV TRP za pracę „Dżuma”
oraz wyróżnienie dla Natalii Skowrońskiej z kl. IV TRP za pracę „Diuna”

Miło nam poinformować, że troje uczniów z naszej szkoły odniosło sukces w ogólnopolskim konkursie na plakat popularyzujący 200. rocznicę pierwszego wydania tomu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna TKK w ramach programu „Ballady i Romanse 2022” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Laureaci to:

Rybka Anna
Anna Bagrowska z kl. IV TRp – 1 miejsce,

Znane są wyniki II etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W drugim etapie największego w Polsce turnieju wiedzy logistycznej znalazło się 692 uczniów, w tym sześciu z naszej szkoły. Oliwia Królak z klasy III TL zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej i jest w gronie 57 najlepszych uczniów w Polsce, którzy otrzymają zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we wszystkich kwalifikacjach. Przed Oliwią najważniejszy finałowy sprawdzian wiedzy – 10 marca 2023 roku w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Stawką finału są bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów olimpiady. Oliwia musi teraz wykazać się nie tylko wiedzą, ale też umiejętnością jej wykorzystania w konkretnych sytuacjach zawodowych.
 

Koordynatorem XIV OOL oraz nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów jest pani Agnieszka Smolarczyk.

W piątek - 16 grudnia, klasy II i III technik programista brały udział w zajęciach z wykorzystaniem rozproszonego systemu kontroli wersji (Git). Podczas dwugodzinnego
wykładu przyszli programiści dowiedzieli się, w jaki sposób poszczególne grupy programistów pracują nad dużymi projektami, jak wymieniać się tworzonym kodem za pomocą środowiska GitHub, jak tworzyć, pobierać i łączyć repozytoria poprzez Git Bash.

Następnie, pod okiem doświadczonych programistów Adama Borysa i Bartka Winiarskiego - Full-stack Developerów, a naszych absolwentów, uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w zespole programistów. Młodzież w pięciu grupach pracowała nad stroną internetową, wykorzystując poznane narzędzie kontroli wersji oprogramowania (Git) i inne, takie jak: canvas, flexbox, JavaScript, CSS, Font Awesome. Ćwiczenia zostały tak dobrane, aby maksymalnie ukazać możliwości Git - pobieranie, aktualizowanie i przesyłanie repozytoriów na GitHub czyli hosting, na których przechowywane są wersje oprogramowania. Warsztaty zakończyły się złączeniem całości kodu tzw. merge w jedno repozytorium zawierające kod gotowej strony internetowej.
Prowadzący zadbali o przyjazną atmosferę zajęć. Przy pizzy Adam i Bartek prowadzili luźne rozmowy z uczniami na temat branży IT, opowiadali o swojej drodze od nauki w „Grabskim” do pracy Full-stack Developera. Wspominali nauczycieli i czas spędzony w naszej szkole. Na zakończenie słuchacze poznali kilka programistycznych sztuczek i ciekawostek z życia aktywnego programisty.
Adamowi i Bartkowi dziękujemy za poświęcony nam czas. Nie możemy się doczekać kolejnych zajęć, które odbędą się wiosną.
Koordynatorem warsztatów był p. Rafał Prętkiewicz.