W poniedziałek zostały wręczone dyplomy i nagrody za udział w szkolnym konkursie języka niemieckiego. Uczniowie zmagali się z zadaniami w dwóch etapach. Wykazali się znajomością struktur leksykalno – gramatycznych oraz szerokim zasobem słownictwa. Świadczą o tym wysokie noty, jakie uzyskali za rozwiązanie obydwu części zadań konkursowych. Pan dyrektor Dariusz Lewiński pogratulował uczniom wiedzy oraz umiejętności, zachęcił do dalszej nauki języka niemieckiego i rozwijania swoich pasji.

  • I miejsce zajął Jakub Pietrzak z klasy III TOŚ
  • II miejsce zajęła Maja Jaśkiewicz z klasy III TL
  • III miejsce zajęła Angelika Szymańska z klasy III TE

Oprócz tego wręczono wyróżnienia dla Aleksandry Gajewskiej z klasy I TE i Maćka Domagały z klasy ITP , którzy mimo, iż zaczynają naukę w naszej szkole, uzyskali bardzo dobre wyniki.

Serdecznie gratulujemy !!!
Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców oraz Ambasady Niemiec, Szwajcarii i Austrii z siedzibą w Warszawie.

tph plakat

wielkanoc

28 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Antoniego Troczewskiego w Kutnie odbyły się Akademickie Targi.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni łódzkich i mazowieckich oraz podległe Starostwu Kutnowskiemu jednostki edukacyjne, a także instytucje z obszaru rynku pracy. Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademickim charakterze uczelni i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwoliły przybliżyć uczniom ofertę szkół wyższych oraz odpowiedzieć na nurtujące ich pytania.

 

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy. Patronat nad wydarzeniem objęli: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Starosta Kutnowski.

Paulina Kuźnicka z klasy IV TEp zajęła 3. miejsce, a Przemysław Szałamacha z klasy IV THp zdobył wyróżnienie w finale konkursu „Zarządzanie na medal” organizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Konkurs składał się z  następujących etapów:

  1. Webinarium zakończonego quizem kwalifikującym uczestników do kolejnego etapu.
  2. Case study - pisemnego rozwiązania problemu z zakresu tematyki konkursu interdyscyplinarnego odbywającego się na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  3. Etapu finałowego polegającego na zaprezentowaniu przygotowanej przez uczestników prezentacji z tematyki wskazanej przez organizatora konkursu.

30 kwietnia 2023 r. dziesięciu finalistów tegorocznej edycji konkursu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przedstawiło swoje prezentacje na temat „Strzał w 10 - Mój pomysł na biznes”. Organizatorzy przyznali, że poziom był bardzo wyrównany i punktacja poszczególnych uczniów była mało zróżnicowana. Reprezentanci naszej szkoły zdołali jednak osiągnąć noty wyższe od pozostałych uczestników.

Serdecznie im gratulujemy i zapraszamy pozostałych uczniów do udziału w kolejnych edycjach. Naprawdę warto!

Przychodzimy, odchodzimy, czas toczy się, mija, stoi, obejmuje przeszłość i przyszłość… każe zadumać się nad losem…, przystanąć na chwilę, by dostrzec poszczególne chwile… Taka szczególna chwila pożegnania miała miejsce 28 marca, kiedy to na emeryturę postanowił przejść pan Wojciech Banasiak – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie.

Od 2014 roku budował historię Grabskiego. Wraz z nauczycielami, uczniami i sympatykami szkoły pracował na rzecz 90 – letniego już drzewa, które dziś budzi podziw swoją potęgą! 

Przez 9 lat kadencji pana Dyrektora szkoła zyskała oblicze nowoczesnej placówki, otwartej na potrzeby ucznia i rodzica, dostosowującej się do zmian społecznych i gospodarczych. Duża liczba realizowanych projektów spowodowała, że uczniowie stali się obywatelami Europy, prężnie inwestującymi w siebie, przyszłymi pracownikami. Mimo że jesteśmy w cieniu 90- letniego drzewa, to wciąż zachwyca ono swoją urodą – silne, wciąż modernizowane, otwarte na współpracę z ludźmi, twórcze i zarazem pragmatyczne, dostosowane do wymogów rzeczywistości. W 2018 roku pan dyrektor Wojciech Banasiak posadził Dąb Niepodległości, wyznaczając tym samym ważny patriotyczny i obywatelski kierunek działań szkoły, a w 2022 na okoliczność jubileuszu szkoły, wkopał w ziemię grab Grabski jako symbol tradycji, pamięci, jako dowód na istnienie wciąż żywej opowieści o naszym wielkim patronie. Pan Dyrektor Wojciech Banasiak był i pozostanie ważną częścią tego wielkiego drzewa, które trwa już ponad 90 lat.

24 marca 2023 roku w naszej szkole odbył się, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, XXIII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”.

Tegoroczna impreza była związana z obchodami 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (1863- 1864)-największego, najdłuższego i najtragiczniejszego wystąpienia zbrojnego narodu polskiego w okresie zaborów. Ostrze wystąpienia wymierzone było w Imperium Rosyjskie, które zostało osłabione po przegranej wojnie krymskiej. Do walki z najeźdźcą stanęli nie tylko Polacy z zaboru rosyjskiego. Wspierali ich również rodacy z zaboru pruskiego i austriackiego, dostarczając broń, a nawet – tworząc własne oddziały partyzanckie. „Za wolność naszą i waszą” walczyli ochotnicy z zagranicy: Włosi, Francuzi, Niemcy, Węgrzy, Rosjanie…

W naszym mieście przez około dwa tygodnie rezydował Tymczasowy Rząd Narodowy, czyli Kutno było swoistą stolicą powstania.

Festiwal składał się z dwóch części: konkursowej i finałowej. Część konkursowa odbyła się 21 marca br.- to wtedy miało miejsce przesłuchanie wykonań szkolnych artystów przez festiwalowe jury.

24 marca 2023roku przyszedł czas na drugą, uroczystą część Festiwalu.

loga gotowi

 

W dniu 23 marca 2023 r. uczestnicy projektu pn. „Gotowi na zmiany” - Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działanie XI.3.: Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 otrzymali Certyfikaty z zakresu IPC, ESD, które wręczała Pani Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska wraz z dyrektorem szkoły – Panem Wojciechem Banasiakiem.

Przypomnijmy, że celem głównym przedsięwzięcia było podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów Technikum nr 3 w Kutnie kształcących się w zawodach: 
technik informatyk, technik programista oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej poprzez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych i nowoczesnego sprzętu  do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej, przeszkolenie 6 nauczycieli z zakresu szkoleń serwisowych i obsługi zakupionego sprzętu.

Całkowita wartość zadania to kwota 507.237,50 zł, z czego 456.513,75 zł stanowi wielkość dofinansowania w ramach Unii Europejskiej. 

Założenia projektu powstały bezpośrednio na podstawie wniosków z diagnozy szkolnej zatwierdzonej przez organ prowadzący szkołę.